Навигација

Архива новости

УНИВЕЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊАЛУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Предмет:   Извјештај Комисије о прегледу и оцјени урађене докторске дисертације   кандидата мр Драгослaва Добраша Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета у Бањалу...

др Мирослав Бобрек, редовни професор Машинског факултета у Бањој Луци, др Здравко Миловановић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци, др Борут Косец, ванредни професор Наравословнотехнишке факултете у Љубљани, др Зорана Танасић, доцент ...

Проф. др Вид Јовишевић, предсједник, редовни професор, уже научне области:  Конвенционалне технологије и Трибологија, машине, алати и прибори, Машински  факултет  Универзитета у Бањој Луци; Проф. др Велимир Тодић, члан, редовни професор, уже научне о...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Конвенционалне технологије Ранко Радоњић.pdf

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент: Проф. др Мирослав Бобрек, предсједник, редовни профес...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање асистента за ужу научну област Машинске конструкције, у саставу: Др Живко Бабић, ванредни професор, ужа научна област Машинске конструкције, Машински факултет ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Рачунарски интегрисани системи (CAD, CAM, CAPP, CAE) Ђорђе Чича.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Техничка механика у машинству Валентина Голубовић-Бугарски.doc

Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање за ужу научну област Конвенционалне технологије и Трибологија, машине, алати и прибори Гордана Глобочки-Лакић .doc