Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хидро и термоенергетика

Избори у звањаМашински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област: Хидро и термоенергетика, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Стојан Симић, ванредни професор, ужа научна област: Хидротермика и термоенергетика, Машински факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан
3. Др Винко Бабић, доцент, ужа научна област: Хидро и термоенергетика, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хидро и термоенергетика Јован Шкундрић