Навигација

Архива новости

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“. Број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, дон...

У складу са Законом у високом образовању и Статутом Универзитета којим су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова, научноистраживачке активности, а посебно дугогодишњи рад са студентима кроз који је сте...

У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Бањој Луци којима су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова и научно-истраживачке активности Кандидата, Комисија констатује да кандида...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакологија и токсикологија - доктор медицинских наука Лана Нежић

Састав комисије: 1. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област фармакологија и токси...

Састав Комисије: 1. Др Ранко Шкрбић, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Мед...

Састав комисије: 1. предсједник: Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 2. члан: Др Татјана Кундаковић, ванредни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски фа...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-311/2013 од 23.04.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом:"Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лако...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-377/2013, које је одржано 04. Јуна 2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом „Клиничка и радиографска анализа стања пародонцијум...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-378/2013 одржаног дана 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом ''Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета тера...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета Бања Лука, на сједници одржаној 4.6.2013. године одлуком број 8-3-379/2013 од 4.6.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Утицај ксеростомије као нуспојаве примје...

Састав Комисије:1. Проф. др Душко Вулић Медицински факултет Бања Лука 2. Академик проф. др Миодраг Остојић Медицински факултет Београд 3. Доц. др Марко Шобот Медицински факултета Бања ЛукаНа основу члана 52. и 138 Статута Универзитета у Бањој Луци, те ...

Састав комисије: 1. Др Владимир Костић, академик, редовни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Небојша Јовић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Униве...

Састав комисије: 1. Др Лазар Ранин, редовни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Мирослав Петковић, ванредни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицин...

Састав комисије: 1. предсједник: др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област Фармакокинетика и клиничка фармација; Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 2. члан: др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фарм...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлу...

Састав комисије: 1. др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, председник; 2. др Дејан Марковић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна ...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 23.04.2013. године, донијело је одлу...

Састав комисије: 1. предсједник: др Нађа Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Хигијена; Медицински факултет Универзитета у Београду. 2. члан: др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина; Медицински факултет У...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 06.02.2013. године, именовало је Одлуком број:18-1-80/2013 Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Оториноларингологија,...

Састав комисије: 1. Др Јелица Предојевић-Самарџић, ванредни професор, ужа научна област Педијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Снежана Петровић-Тепић, доцент, ужа научна област Педијатрија, Медицински факултет Уни...