Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Термотехника

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Перо Петровић, редовни професор, ужа научна област Термотехника, Машински ф...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерство заштите радне средине

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Остоја Милетић, редовни професор, ужа научна област Производне технологије,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Борислава Бајића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1377/14 од 10.07.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Унапређење ефективности друмских транспортних система“ и кандидата мр Борислава Баји...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранислава Средановића

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета бр. 16/3.1376/14 од 10.07.2014. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под радним називом „Моделирање функција обрадивости у микро-...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Александар Милашиновић, ванредни професор, ужа научна област Мотори и моторн...

 Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање за ужу научну  област Мотори и моторна возила

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област: Хидро и термоенер...

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Перо Петровић, редовни професор, ужа научна област: Термотехника, Машински ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Цветко Црнојевић, редовни професор, ужа научна област: Механика флуида, Маш...

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Машинског факул...

Комисија у саставу: 1. Др Ђорђе Козић, редовни професор у пензији, ужа научна област Пренос топлоте и масе, Машински факултет, Београд 2. Др Снежана Петковић, ванредни професор, ужа научна област Мотори и возила, Машински факултет, Универзитет у Бањој ...

Састав комисије: 1. Др Јанез Копач, редовни професор, ужа научна област: Произодне технологије, Факултет за стројништво, Универзитет у Љубљани, предсједник 2. Др Павел Ковач, редовни професор, ужа научна област: Процеси обраде скидањем материјала, Факу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Термодинамика, пренос топлоте и масе Перо Петровић

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава исправке  дијела   Конкурса, тражи се- Молимо Вас да у сриједу 24.04.2013. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите Исправку дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од ...

Састав Комисије: 1. др Милосав Ђурђевић, ванредни професор, Машински факултет Бања Лука, област: Машинске конструкције, предсједник 2. др Војислав Милтеновић, редовни професор, Машински факултет Ниш, област: Машинске конструкције, члан 3. др Синиша Куз...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Монтажне технологије и одржавање Здравко Миловановић

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1. Др Мирослав Рогић, предсједник, редовни професор, ужа научна област: Мехатроника и роботика, Машински...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника на ужу научну област: Конструкциони материјали у саставу:1.  Др Ранко Зрилић,  редовни професор, Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луц...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент: 1. Проф. др Мирослав Бобрек, предсједник, редовни проф...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Мотори и моторна возила: 1. Проф. др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област Термотехнички системи, Машински ф...

1. Др Јанез Копач, редовни професор Факултета за стројништво у Љубљани 2. Др Гордана Глобочки Лакић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци 3. Др Даворин Крамар, доцент Факултета за стројништво у Љубљани4. Др Ђорђе Чича, доцент Машинског фа...

Имамо задовољство позвати Вас на бесплатан Семинар и Brokerage event, под називом ПРОМОЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ КОНКУРЕНТНОСТИ уторак 19. јуна 2012, на Машинском факултету у Бањој Луци Семинар се организује с циљем јачања сарадње између ...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Заштита животне средине-технички  аспект 1. Проф. др Остоја Милетић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Машински факул...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Механика флуида, за наставне предмете: Механика флуида, Хидраулика и пнеуматика, Хидраулика и пнеуматика мобилних машина и Пропо...