Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Светлане Думоњић-Миловановић

ДокторатиМашински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.893/15 од 15.05.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација коришћења дистрибуираних енергетских ресурса у стамбено-пословним објектима" и кандидата мр Светламе Думоњић-Миловановић за израду докторске тезе (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Др Перо Петровић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, уже научне области: Термотехника, предсједник Комисије;
2. Др Петар Гверо, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Термотехника, члан Комисије;
3. Др Мирко Коматина, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Термотехника, члан Комисије.

Након што је прегледала и проучила Пријаву теме за израду докторске дисертације, биографију и библиографију кандидата мр Светламе Думоњић-Миловановић, дипл. инж. маш. Комисија подноси Наставно-научном вијећу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Светлане Думоњић-Миловановић 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4380/logo-mf.jpg