Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Небојша Гојковић, редовни професор, ужа научна област Механ...

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године донијело је Одлуку број: 21/3.60/14 о ф...

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године  донијело је Одлуку број: 21/3.59/14 о ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци. Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 18.09.2013. године, именовал...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор једног сарадника за ужу научну област: Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то мр Јована (Радомира) Црногорац, мастер инжењер рударства. Јована Црногорац завршила је ос...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор доцента за ужу научну област Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то др Звонимир Бошковић, дипл. инж. рударства. Др Звонимир Бошковић, дипл. инж. завршио је редовне сту...

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Површинска експлоатација минерланих сировина пријавио се један кандидат.На основу детаљног п...

У складу са чл.139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 02/04-3.348-40/13 којом је дана 10.04.2013. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело...

Именована је Комисија у следећем саставу: 1. Др Надежда Ћалић, редовни професор, ужа научна област „Теоријски основи припреме минералних сировина“, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бања Луци – председник Комисије, 2. Др Игор Миљановић, доцент,...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ На двадесетдругој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор Универзитета у Бањој Луци одржаној 12.07.2012.године, а у складу са чланом 71. Закона о висок...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У складу са чл.138 Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 01/04.3.1094/12 којом је дана 09.04.2012. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Лу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина и Површинска експлоатација минералних сировина Мирко Ивковић

Извјештај Комисије за избор у звање сарадника за ужу научну област Рударска истраживања минералних сировина на наставне предмете Лежишта минералних сировина и Истраживање лежишта минералних сировина Алексеј Милошевић.doc

Извјештај Комисије за избор у звање сарадника за ужу научну област Рударска истраживања минералних сировина на наставне предмете Лежишта минералних сировина и Истраживање лежишта минералних сировина Алексеј Милошевић.doc

Извјештај Комисије за избор у звање сарадника за ужу научну област Рударска истраживања минералних сировина на наставне предмете Лежишта минералних сировина и Истраживање лежишта минералних сировина Алексеј Милошевић.doc