Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина Љиљана Танкосић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Љубица Фигун

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина Љубица Фигун

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Љубица Фигун

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина Љубица Фигун

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Дражена Тошић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина и Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина и Површинска експлоатација минералних сировина Јелена Триван

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Експлоатација флуида

Одлуком Наставно-Научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Звонимир Бошковић, доцент, предсједник, ужа научна област „Експ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина Свјетлана Средић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Томо Беновић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љубице Фигун

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Приједор, Универзитета у Бањој Луци број 21/3.222/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању и члана 52. Статута Универзитета у Бања Луци, именована је Комисија за оцјену подобности теме д...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљана Танкосић

На четрдесетпрвој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор одржаној 09.04.2015. године, а у складу са чланом 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бања Луци, донијета је Одл...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Едина Фазлића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Рударског факултета на 32. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2015. године, донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцје...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Одлуком Наставно-Научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Владимир Малбашић, ванредни професор, ужа научна област: Површи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Повшинска експлоатација минералних сировина

Одлуком Наставно-Научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Малбашић, ванредни професор, ужа научна област: Површин...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Наставно-научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку број 21/3.363/14 дана 10.07.2014. године о формирању Комисије за размарање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање наставника, у сље...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2295/14 од 27.06.2014. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина пријавила су се два кандидата: 1. др. Слободан Мајст...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Едина Фазлића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Рударског факултета на 32. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2014. године донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцјен...

Предавање на тему: Примјена Fazzy логике у рударству

У понедељак, 09.06.2014. године са почетком у 11 часова, у просторијама Рударског факултета у Приједору одржаће се ПРЕДАВАЊЕ Тема: Примјена Fazzy логике у рударству Предавач: Проф. др Слободан Вујић, секретар одјељења за рударске, геолошке и системске ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радуле Томовић, ванредни професор, ужа научна област Економ...