Навигација

Архива новости

Извјештај комисије за писање извјештаја за избор у сарадничко звање на ужу научну област Методика у спорту и физичком васпитању (.pdf) Извјештај комисије о кандидату др Предрагу Драгосављевићу, пријављеном за избор у звање ва...

Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број: 05-4980/08 од 25.12.2008. године, именовани смо у Комисију за писање извјештаја за избор наставника на Правном факултету у Бањој Луци, на уже научне области Римско право и Историја права и државе

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке области Снимање на предмету Фотографија (кандидат Драго Вејновић) Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже умјетничке обла...

Кандидат: проф. др Никола Мојовић   На основу члана 39. и члана 85. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 85/06 и  30/07) и члана 138. (5) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.12...

Избор у звање наставника за ужу научну област Економика пољопривреде за наставне предмете: Економика пољопривреде и међународне интеграције; Организација и економика производње биљних производа и Организација и економика анималних производа (ка...

Извјештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на предмету болести зуба са ендодонцијом (кандидат Александра Ђери)

Извјештај Комисије за избор у звање наставника на Академији умјетности из уже научне/умјетничке области Ликовна умјетност-Сликарство (кандидат Биљана Гаврановић)

Извјештај Комисије о кандидату пријављеном за избор у звање вишег асистента на предмету Медицинска биохемија на Медицинском факултету (кандидат Милада Налесник)

Извјештај Комисије о пријављеном кандидату за избор у звање наставника на предмету Хистологија са ембриологијом на Медицинском факултету у Бањалуци (doc.)

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област пословно (трговинско) право и право друштава на предмету пословно право на Економском факултету (.doc)

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор наставника на ужу научну област Географија, предмет Политичка географија, на Природно-математичком факултету у Бањој Луци (кандидат Игор Зекановић).

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на Академији умјетности из уже научне области Историја и теорија музике (кандидат Вера Гајановић).

Извјештаји Комисија за избор у звање наставника и сарадника  за објаву на сајту Универзитета у Бањој Луци 1.Бранка Радошевић - ужа умјетничка област РЕПРОДУКЦИЈА МУЗИКЕ 2. др Наташа Глишић - ужа научна област ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА ФИЛМА И  ТЕАТРА 3. ...