Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа научна/умјетничка област
1 мр Борис Бабић Филозофски факултет Национална историја
2 мр Борис Бабић Филозофски факултет Општа историја
3 мр Горан Бањац Електротехнички факултет Рачунарске науке
4 мр Драган Брковић Пољопривредни факултет Економика пољопривреде и рурални развој
5 мр Ђорђе Војиновић Технолошки факултет Процесно инжењерство
6 мр Тања Вујић Филозофски факултет Методика предшколског васпитања
7 мр Дражена Вујичић Радисављевић Економски факултет Рачуноводство и ревизија
8 Жарко Гагић Медицински факултет Фармацеутска хемија
9 мр Гордана Грујић Академија умјетности Умјетничко-теоријске 
10 мр Златко Дејановић Електротехнички факултет Рачунарске науке
11 мр Сњежана Дупљанин Природно-математички факултет Физика флуида и плазме (укључујући физику површина)
12 Велибор Ђалић, ма Електротехнички факултет Аутоматика и роботика
13 мр Оља Ђорђић Природно-математички факултет Нуклеарна физика
14 мр Сњежана Ђурђевић Филозофски факултет Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада
15 мр Бране Злокапа Шумарски факултет Планирање газдовања шумама
16 мр Сања Илић Медицински факултет Болести зуба
17 мр Огњенка Јанковић Медицински факултет Болести зуба
18 Александар Јанковић, ма Природно-математички факултет Општа физика
19 мр Данијела Јелић Филолошки факултет Специфичне књижевности - српска књижевност
20 мр Огњен Јолџић Електротехнички факултет Рачунарске науке
21 мр Милица Јошић-Милиновић Филолошки факултет Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност
22 мр Ирена Касагић Вујановић  Медицински факултет Фармацеутска хемија
23 мр Жарко Ковачевић Рударски факултет Површинска експлоатација минералних сировина
24 мр Милован Котур Машински факултет Термотехника
25 мр Душко Лепир Факултет физичког васпитања и спорта Теорија, методика и методологија у физичком васпитању
26 мр Драгана Лукајић Филолошки факултет Специфични језици - француски језик
27 Сњежана Максимовић, ма Природно-математички факултет Математичка анализа и примјене
28 Небојша Малетић, ма Електротехнички факултет Телекомуникације
29 мр Зоран Маличевић Пољопривредни факултет Механизација у пољопривреди
30 мр Дејан Малчић Филолошки факултет Специфични језици - италијански језик
31 Милица Мијатовић, ма Филолошки факултет Специфичне књижевности - француска књижевност
32 мр Валентина Милекић Филолошки факултет Теорија књижевности
33 мр Дејан Милиновић Филолошки факултет Специфични језици - енглески језик
34 мр Дијана Михајловић Природно-математички факултет Органска хемија и Неорганска и нуклеарна хемија
35 Наташа Мрђа, ма Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Техничке механике у грађевинарству
36 мр Милада Налесник Медицински факултет Медицинска биохемија
37 мр Далибор Недић Медицински факултет Судска медицина
38 мр Ђука Нинковић Барош Медицински факултет Дерматовенерологија
39 мр Саша Њежић Медицински факултет Медицинска физика
40 мр Лидија Пајић Академија умјетности Репродукција музике
41 мр Кристина Пантелић Бабић Факултет физичког васпитања и спорта Теорија, методологија и методика у физичком васпитању и спорту
42 мр Драган Папић Природно-математички факултет Регионална географија
43 мр Саша Папуга Технолошки факултет Еколошко инжењерство
44 мр Горан Пашић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту
45 мр Верица Петровић Медицински факултет Породична медицина
46 мр Наташа Поповић Милетић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Менаџмент у грађевинарству
47 мр Александар Савић Технолошки факултет Биохемијско инжењерство
48 мр Далибор Савић Факултет политичких наука Методологија социјалних истраживања
49 мр Сузана Савић Медицински факултет Породична медицина
50 Славица Савић, ма Електротехнички факултет Општа електротехника
51 мр Перо Саиловић Природно-математички факултет Органска хемија
52 Марко Станојевић, ма Природно-математички факултет Регионална географија
53 мр Слава Сукара Медицински факултет Дјечија и превентивна стоматологија
54 мр Биљана Сукара-Ћелић Природно-математички факултет Алгебра и геометрија
55 мр Војислав Тимарац Природно-математички факултет Математичка анализа и примјене
56 мр Јасна Фришчић Природно-математички факултет Физиологија животиња
57 мр Миодраг Челебић Рударски факултет Површинска експлоатација минералних сировина
58 мр Жељка Шајин Филозофски факултет Општа историја
59 мр Јован Шкундрић Машински факултет Хидро и термоенергетика