Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа научна/умјетничка област
1 др Pasquale Musso Филолошки факултет Специфични језици - италијански језик
2 др Милица Балабан Природно-математички факултет Органска хемија
3 др Ненад Барош Правни факултет Пословно (трговинско) право и право друштава
4 др Александар Борковић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Техничке механике у грађевинарству
5 др Светлана Боројевић Филозофски факултет Општа психологија
6 др Бошко Бранковић Филозофски факултет Национална историја
7 др Дражен Брђанин Електротехнички факултет Рачунарске науке
8 др Југослав Брујић Шумарски факултет Силвиекологија
9 др Ладислав Василишин Технолошки факултет Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла
10 др Драгиша Васић Филозофски факултет Национална историја
11 др Сарита Вујковић Академија умјетности Историја и теорија ликовних умјетности
12 др Дарија Гајић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и манаџмент у архитектури
13 др Николина Гердијан Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија
14 др Милорад Грујичић Медицински факултет Интерна медицина
15 др Милица Дробац Филозофски факултет Педагошка и школска психологија
16 др Немања Ђукић Факултет политичких наука Теоријска социологија
17 др Свјетлана Зељковић Пољопривредни факултет Хортикултура
18 др Чедомир Зељковић Електротехнички факултет Електренергетика
19 др Весна Иванишевић Медицински факултет Хирургија
20 др Вељко Икановић Правни факултет Кривично право и кривично процесно право
21 др Саша Јовановић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту
22 др Татјана Јовановић Цветковић Пољопривредни факултет Хортикултура
23 др Драгомир Козомара Филолошки факултет Специфични језици - српски језик
24 др Срђан Костић Рударски факултет Подземна експлоатација минералних сировина
25 др Мијана Кубурић Мацура Филолошки факултет Специфични језици - српски језик
26 др Александар Кукрић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија
27 др Љубо Лепир Факултет политичких наука Социјална политика
28 др Свјетлана Лолић Природно-математички факултет Биологија ћелија, микробиологија
29 др Биљана Лубарда Природно-математички факултет Екологија, заштита биодиверзитета
30 др Борислав Малиновић Технолошки факултет Електрохемијско инжењерство
31 др Димитрије Марковић Пољопривредни факултет Заштита здравља биљака и агроекологија
32 др Драган Матић Природно-математички факултет Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера)
33 др Драган Мацановић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Управљање непокретностима, катастар, уређење земљишне територије и просторно планирање
34 др Алексеј Милошевић Природно-математички факултет Општа и теоријска геологија
35 др Алексеј Милошевић Рударски факултет Истраживање лежишта минералних сировина
36 др Боривоје Милошевић Филозофски факултет Национална историја
37 др Игор Милуновић Природно-математички факултет Екологија, заштита биодиверзитета
38 др Јово Миљановић Рударски факултет Подземна експлоатација минералних сировина
39 др Владан Мирјанић Медицински факултет Ортопедија вилица
40 др Горан Мирјанић Пољопривредни факултет Пчеларство
41 др Милијана Окиљ Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Заштита насљеђа, физика и материјали у архитектури
42 др Верица Павлић Медицински факултет Пародонтологија и орална медицина
43 др Саша Папуга Технолошки факултет Еколошко инжењерство
44 др Смиљана Параш Природно-математички факултет Микробиологија, биологија ћелија
45 др Смиљана Параш Природно-математички факултет Зоологија
46 др Тихомир Предић Пољопривредни факултет Исхрана и физиологија биљака
47 др Жељко Рачић Економски факултет Операциона истраживања
48 др Владимир Рисојевић Електротехнички факултет Општа електротехника
49 др Жељко Савановић Филозофски факултет Општа историја
50 др Александар Савић Технолошки факултет Биохемијско инжењерство
51 др Ђорђе Савић Пољопривредни факултет Здравствена заштита животиња
52 др Ђорђе Савић Пољопривредни факултет Анатомија и физиологија животиња
53 др Ђорђе Савић Пољопривредни факултет Зоохигијена и узгојне болести
54 др Маргарита Скопљак Филозофски факултет Методика васпитно-образовног рада
55 др Свјетлана Средић Природно-математички факултет Неорганска и нуклеарна хемија
56 др Горана Тешановић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија
57 др Драгана Тодоровић Природно-математички факултет Нуклеарна физика
58 др Јелена Тривић Економски факултет Међународна економија
59 мр Дејан Тркуља Академија умјетности Репродукција музике
60 др Душко Трнинић Факултет политичких наука Посебне социологије
61 др Славица Тутњевић Филозофски факултет Развојна психологија
62 др Саша Чворо Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и манаџмент у архитектури
63 мр Соња Чуле Академија умјетности Репродукција музике
64 др Славко Шајић Електротехнички факултет Телекомуникације
65 др Миле Шикман Правни факултет Кривично право и кривично процесно право
66 др Синиша Шкондрић Природно-математички факултет Биљне науке, ботаника
67 др Александра Шмитран Медицински факултет Медицинска микробиологија
68 др Драгана Шћепановић Факултет политичких наука Подручја социјалног рада