Навигација

Ванредни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа научна/умјетничка област
1 др Драгана Башић Економски факултет Пословне финансије
2 мр Динко Благојевић Академија умјетности Репродукција музике
3 др Бранко Блануша Електротехнички факултет Електроника и електронски системи
4 др Синиша Видаковић Академија умјетности Историја и теорија ликовних умјетности
5 др Игор Вучковић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту
6 др Гордана Гардашевић Електротехнички факултет Телекомуникације
7 др Наташа Глишић Академија умјетности Историја и теорија филма и театра
8 др Раденко Добраш Факултет физичког васпитања и спорта Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту
9 др Мирко Добрњац Машински факултет Хидротехнички системи
10 др Санда Додик Академија умјетности Умјетничко-теоријске дисциплине
11 др Љиљана Дошеновић Шумарски факултет Урбано шумарство
12 др Весна Ђурић Факултет политичких наука Новинарство
13 др Зоран Ђурић Електротехнички факултет Рачунарске науке
14 др Васиљ Жарковић Економски факултет Међународна економија
15 др Миленко Живковић Природно-математички факултет Регионална географија
16 др Игор Зекановић Природно-математички факултет Регионална географија
17 др Драженко Јоргић Филозофски факултет Андрагогија
18 др Жељко Каран Медицински факултет Судска медицина
19 др Владо Крунић Природно-математички факултет Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера)
20 др Зоран Мавија Медицински факултет Интерна медицина
21 др Слободан Мајсторовић Рударски факултет Подземна експлоатација минералних сировина
22 др Сњежана Мандић Технолошки факултет Прехрамбене технологије намриница животињског поријекла
23 др Татјана Марјановић Филолошки факултет Специфични језици - енглески језик
24 др Михајло Мијановић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту
25 др Љиљана Мијовић Правни факултет Међународно право
26 мр Зоран Николић Академија умјетности Умјетничко-теоријске дисциплине
27 др Ненад Понорац Медицински факултет Физиологија
28 мр Сњежана Поповић Вулета Академија умјетности Репродукција музике
29 др Сања Радановић Филолошки факултет Специфични језици - њемачки језик
30 др Роберто Руси Филолошки факултет Специфичне књижевности - италијанска књижевност
31 др Небојша Савић Пољопривредни факултет Сточарство
32 др Милан Симатовић Медицински факултет Хирургија
33 др Слободан Симовић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту
34 др Зоран Станивуковић Шумарски факултет Интегрална заштита шумарских екосистема
35 др Здрава Стојановић Правни факултет Историја права и државе
36 др Лазар Стојановић Рударски факултет Површинска експлоатација минералних сировина
37 др Љиљана Топалић-Тривуновић Природно-математички факултет Биљне науке
38 др Мато Уљаревић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Геотехника
39 мр Арсен Чаркић Академија умјетности Репродукција музике