Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Антонија Верхаз Медицински факултет Инфектологија PDF
2. Бранка Радошевић Академија умјетности Репродукција музике PDF
3. Дарко Јовић Медицински факултет Пластична хирургија PDF
4. Дарко Радић Правни факултет Грађанско право и грађанско процесно право PDF
5. Дијана Јелић Медицински факултет Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза) PDF
6. Ђорђе Чекрлија Филозофски факултет Методологија у психологији PDF
7. Драгана Вилић Факултет политичких наука Теоријска социологија PDF
8. Драгиша Васић Филозофски факултет Помоћне историјске науке PDF
9. Драженко Јоргић Филозофски факултет Општа педагогија PDF
10. Горан Јањић Машински факултет Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент PDF
11. Горан Латиновић Филозофски факултет Национална историја PDF
12. Игор Крнетић Филозофски факултет Клиничка психологија и Психотерапија PDF
13. Игор Тодоровић Економски факултет Менаџмент PDF
14. Јелена Ћеранић Правни факултет Међународно право PDF
15. Јелена Пољашевић Економски факултет Рачуноводство и ревизија PDF
16. Косана Станетић Медицински факултет Породична медицина PDF
17. Љиљана Амиџић Медицински факултет Хумана генетика PDF
18 Љубомир Радош Пољопривредни факултет Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране PDF
19. Нада Бањац Медицински факултет Ургентна медицина PDF
20. Петар Матић Електротехнички факултет Електроенергетика PDF
21. Предраг Гајић Економски факултет Рачуноводство и ревизија PDF
22. Предраг Шпирић Медицински факултет Оториноларингологија PDF
23. Ранко Вулић Правни факултет Финансијско право PDF
24. Сања Јосифовић Елезовић Филолошки факултет Специфични језици - енглески језик PDF
25. Саша Јовановић Факултет физчког васпитања и спорта Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија PDF
26. Синиша Куртеш Економски факултет Међународна економија PDF
27. Славиша Ковачевић Економски факултет Економска политика PDF
28. Срђан Амиџић Економски факултет Теоријска економија PDF
29. Срђан Трифковић Факултет политичких наука Међународни односи и безбједност PDF
30. Стево Пуцар Економски факултет Теоријска економија PDF
31. Тамара Ковачевић Прерадовић Медицински факултет Интерна медицина PDF
32. Татјана Ботић Технолошки факултет Органске хемијске технологије PDF
33. Тихомир Латиновић Машински факултет Општа електротехника PDF
34. Весна Рајчевић Природно-математички факултет Физичка географија PDF
35. Владимир Јаковљевић Факултет физчког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту PDF
36. Властимир Влатковић Медицински факултет Интерна медицина PDF