Навигација

проф. др Раденко Јотановић
редовни професор

Наставник - II-4
Правни факултет
051/339-063
локал163
Катедре
 • Правни факултет - Катедра за грађанско и пословно право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Грађанско право и грађанско процесно праворедовни професор 25. мај 2023.

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Академске студије првог циклуса
ОГД07ОЗКПОснове земљишно-књижног права
ОГД09ОЗКПОснове земљишно-књижног права
ОГД19ОПОснове права

Правни факултет

Академске студије другог циклуса
МС14ЗКПЗемљишно-књижно право
МС14НТПНотарско право
МС19НПНотарско право
МС19ПРНПраво регистра непокретности
Академске студије првог циклуса
ОС07ГППГрађанско процесно право
ОС07ГРПГрађанско право
Академске студије трећег циклуса
ДС19ПЛПрава личности
ДС19ПОППраво обезбјеђења потраживања

Библиографија

Радови у часописима

  Ethical Aspects of the Assisted Biomedical Reproductive System with Special Attention to the Legislation of the Republic of Srpska

  DOI10.21860/ј.14.1.4
  ЧасописJahr – European Journal of Bioethics
  Година2023
  АуториМирјана Мишкић и Раденко Јотановић
  Волумен14
  Број1
  Страна од69
  Страна до82
  Веб адресаhttps://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/jahr/article/view/27803/14262

  Начело екстензивности хипотеке код зграде и посебних дијелова непокретности у изградњи

  DOI10.5937/gakv95-40642
  ЧасописГласник Адвокатске коморе Војводине
  Година2023
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић Стаменић
  Број1/2023.
  Страна од5
  Страна до24
  Веб адресаhttps://www.glasnik.edu.rs/wp-content/uploads/2023/05/Glasnik-AKV-broj-1-za-2023.pdf

  Ethical Aspects of the Assisted Biomedical Reproductive System with Special Attention to the Legislation of the Republic of Srpska

  DOI10.21860/j.14.1.4
  ЧасописJahr – European Journal of Bioethics
  Година2023
  АуториРаденко Јотановић и Мирјана Мишкић
  Волумен14/1
  Број27
  Страна од69
  Страна до82
  Веб адресаhttps://hrcak.srce.hr/broj/23923

  "ПРАВНИ ЗНАЧАЈ УПИСА ПРОМЈЕНЕ САДРЖАЈА ХИПОТЕКЕ"

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Волумен41
  Број41
  Страна од101
  Страна до117
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2019/12/Godisnjak-Ver2.pdf

  Legal mortgage modus acquirendi

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић
  Број40
  Страна од75
  Страна до93
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/?p=850

  Повреда права на физички интегритет незаконитим или неправилним радом државних органа

  DOI10.7251/GOD1739105J
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2017
  АуториРаденко Јотановић
  Број39
  Страна од105
  Страна до123
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/wp-content/uploads/2017/02/GODISNJAK-2017..pdf

  Право на тјелесни интегритет личности

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Број38
  Страна од35
  Страна до63

  Заштита жираната у Федерацији Босне и Херцеговине

  ЧасописДруштвени огледи - часопис за правну теорију и праксу
  Година2016
  АуториДарко Радић и Раденко Јотановић
  Волумен3
  Број1/2016
  Страна од141
  Страна до157
  Веб адресаdrustveniogledi.ibu.edu.ba

  Регистрована залога према Оквирном закону о залозима

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Број48
  Страна од9
  Страна до37
  Веб адресаwww.spmisao.rs

  Правни статус животиња у грађанском праву

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2014
  АуториРаденко Јотановић
  Број36
  Страна од101
  Страна до122

  Накнада материјалне штете због повреде права личности

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2013
  АуториРаденко Јотановић
  Број35
  Страна од33
  Страна до55

  Новчана накнада појединих видова нематеријалне штете за претрпљене душевне болове

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2012
  АуториРаденко Јотановић
  Број45
  Страна од117
  Страна до138
  Веб адресаwww.spmisao.rs

  Права личности у праву Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Број31-32/2010
  Страна од349
  Страна до366
  Веб адресаhttp://www.godisnjakpf.rs/

  Послови нотара према Закону о нотарима Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2005
  АуториРаденко Јотановић
  БројXXIX
  Страна од307
  Страна до317

  Садржина дјелатности нотара у Босни и Херцеговини

  ЧасописПравни савјетник
  Година2005
  АуториРаденко Јотановић
  Број1
  Страна од35
  Страна до40

  Пренос права на откуп стана

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториРаденко Јотановић
  БројXXVI
  Страна од359
  Страна до370

  Стицање и губљење стварних службености

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2001
  АуториРаденко Јотановић
  Број1-4
  Страна од549
  Страна до556

Радови са скупова

  Етажна својина као предмет хипотеке у праву Републике Српске

  Научни скупКопаоничка школа природног права Слободан Перовић
  DOIISBN 978-86-81956-05-2
  ПубликацијаПримена права и правна сигурност-Зборник радова 34. Сусрета Копаоничке школе природног права Слободан Перовић, Том II
  Година2021
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од297
  Страна до315

  Пренатална заштита права личности

  Научни скупТрансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека
  ПубликацијаЗборник радова: Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека
  Година2020
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од133
  Страна до152

  Ништаве одредбе у уговору о кредиту

  Научни скупМеђународни научни скуп „Наука и пракса пословних студија“
  ПубликацијаЗборник радова са 7. Међународног научног скупа „Наука и пракса пословних студија“
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од134
  Страна до148

  Заштита права на суђење у разумном року

  Научни скуп VIII Научни скуп поводом Дана Правног факултета у Источном Сарајеву, на општу тему "Право, традиција и промјене"
  ПубликацијаЗборник радова: "Право, традиција и промјене", Том други
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од108
  Страна до124

  СТИЦАЊЕ ЗАКОНСКЕ ХИПОТЕКЕ НА ОСНОВУ НАЧЕЛА ПОУЗДАЊА У ЈАВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ

  Научни скупОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2019
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од235
  Страна до252

  ПРАВНО ДЕЈСТВО ХИПОТЕКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕНОСА ПУТЕМ ЦЕСИЈЕ

  Научни скупXIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava
  ПубликацијаЗборник радова са XIII Савјетовања из области грађанског права
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од23
  Страна до38

  КОНСТИТУТИВНО VERSUS ДЕКЛАРАТИВНО ДЕЈСТВО УПИСА У ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ (КАТАСТАР) НЕПОКРЕТНОСТИ

  Научни скупOктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5518215J
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од215
  Страна до231

  Хипотека на праву грађења

  Научни скупУниверзално и особено у праву
  ПубликацијаУниверзално и особено у праву - Зборник радова научног скупа са међународним учешћем, Том II, Косовска Митровица
  Година2018
  АуториРаденко Јотановић и Босиљка Чубриловић
  Страна од357
  Страна до376

  Грађанскоправна заштита права личности

  Научни скупОктобарски правнички дани
  DOI10.7251/PR5117101J
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2017
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од101
  Страна до118

  Начело уписа у катастар непокретности у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од215
  Страна до232

  Однос између права личности и права (мас)медија

  Научни скупАктуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од547
  Страна до555

  Посебно правно регулисање за одређене врсте ствари у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од187
  Страна до207

  Право грађења

  Научни скупМЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРАВО У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ СЛАБИЈЕГ“
  ПубликацијаЗборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 70/2015
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од637
  Страна до656
  Веб адресаhttp://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2015_70.pdf

  Начело повјерења у Катастар непокретности у праву Републике Српске

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПРАВНА РИЈЕЧ - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2014
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од553
  Страна до572

  Правни оквир електронизације нотарских канцеларија и услуга у Републици Српској

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - Часопис за правну теорију и праксу
  Година2013
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од327
  Страна до342

  Одговорност за повреду уговора

  Научни скупБудвански правнички дани - Актуелна питања савременог законодавства
  Година2012
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од117
  Страна до130

  Трансплантација у праву Републике Српске

  Научни скупКопаоничка школа природног права
  ПубликацијаПравни живот - часопис за правну теорију и праксу
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од297
  Страна до312

  Право на живот и/или право на смрт у контексту еутаназије

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - часопис за правну теорију и праксу
  Година2010
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од179
  Страна до192

  Грађанскоправни аспекти употребе in vitro ембриона у поступку "вјештачке"оплодње

  Научни скупКопаоничка школа природног права
  ПубликацијаПравни живот - часопис за правну теорију и праксу
  Година2009
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од1165
  Страна до1181

  Право грађења према Закону о стварним правима Републике Српске

  Научни скупБудвански правнички дани - Актуелна питања савременог законодавства
  Година2009
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од85
  Страна до98

  Појам права грађења

  Научни скупОктобарски правнички дани
  ПубликацијаПравна ријеч - часопис за правну теорију и праксу
  Година2006
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од369
  Страна до381

Остали радови

  Публикација „Хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине са правом Европске уније“

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISSN/ISBN978-99976-54-10-6 340
  Година2021
  АуториБосиљка Чубриловић Стаменић, Зоран Васиљевић, Раденко Јотановић, Невенко Врањеш, Бојан Влашки, Ирена Радић, Дарко Радић, Мирјана Рађеновић и Стојана Петровић
  Страна од1
  Страна до84

  Заједница живота особа истог спола у Републици Хрватској

  ИздавачСарајевски отворени центар
  ISSN/ISBN978-9958-536-41-0
  Година2015
  АуториРаденко Јотановић
  Страна од9
  Страна до26
  Веб адресаwww.soc.ba

Књиге

  Основи пословног права

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Источном Сарајеву
  ISBNISBN 978-99976-771-5-0
  Година2021
  АуториДамјан Даниловић и Раденко Јотановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна256

  Објашњења уз Закон о заштити права на суђење у разумном року

  ИздавачБина
  ISBN978-99938-91-86-4
  Година2020
  АуториСтрахиња Ћурковић и Раденко Јотановић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна272

  Грађанско право, књига 2 - Стварно право

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-97-7
  Година2020
  АуториИлија Бабић и Раденко Јотановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна452

  ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 - УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-84-7
  Година2018
  АуториИлија Бабић и Раденко Јотановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна308

  Право на физички интегритет као основа других права личности

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-76-2
  Година2016
  АуториРаденко Јотановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна432

Пројекти

Хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине са правом Европске уније

Имајући у виду да је БиХ формално аплицирала за чланство у ЕУ 15.02.2016. године, те да је усклађивање права РС и БиХ са правном тековином ЕУ обавеза коју је БиХ преузела потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању 2008. године, јасно је да постоји потреба за спровођењем свеобухватне научне анализе усклађености домаћих прописа са правном тековином ЕУ. ..

Број пројекта1258002
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПравни факултет
Руководилацпроф. др Зоран Васиљевић
Пројектни тимдоц. др Бојан Влашки
проф. др Невенко Врањеш
проф. др Раденко Јотановић
Никола Алексић
проф. др Мирјана Рађеновић
доц. др Стојана Петровић
проф. др Дарко Радић
Босиљка Чубриловић Стаменић, ма
Ирена Радић, ма
ФинансијерМинистарство за европске интеграције и међонародну сарадњу Републике Српске
Почетак реализације01.02.2020.
Завршетак пројекта18.11.2022.
Вриједност пројекта23902.25 БАМ

Знање за отпорно друштво

Циљ пројекта К-FORCE је да се побољша регионална отпорност на хазарде и могућности за регионалну сарадњу у превенцији ризика и oдзива и да се обезбједе национални професионални ресурси и регионални капацитети у циљу да се установи регионална спремност на појаву катастрофе, односно да се развије култура сигурности и отпорности на свим нивоима у складу са стратегијама ЕУ интеграција и релевантним националним стратегијама. Општи циљ у којем ће К-FORCE пројекат допринети јесте да се обезбједе национални...

Број пројекта8300303
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаАрхитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
Руководилацпроф. др Гордана Броћета
Пројектни тимпроф. др Малина Чворо
Радован Вукомановић, ма
проф. др Раденко Јотановић
доц. др Гордана Јаковљевић
Драган Зрнић
проф. др Бранкица Милојевић
Драгана Зељић, ма
мр Младен Слијепчевић
Стаменко Мијатовић
проф. др Александар Борковић
Марина Вишковић
Јелена Рожић, ма
проф. др Винко Бабић
Јелена Пажин, ма
проф. др Стево Боројевић
Марина Латиновић Крндија, ма
Весна Савић
проф. др Мирослав Малиновић
проф. др Мато Уљаревић
проф. др Саша Чворо
Александра Регојевић
Слободан Пеулић
проф. др Биљана Антуновић
Бранка Ковачевић
Дејан Милиновић, ма
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.10.2016.
Завршетак пројекта01.10.2019.
Вриједност пројекта208599.0 БАМ