Навигација

Архива новости

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Радојке Пајчин, под насловом: "Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке (Salmo trutta morpha fario) у неким ријекама Дунавског слива" ...

Састав Комисије:Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета број 10/3.1238-56-14б/13 од 05.06.2013. године именована је Комисија у саставу: 1. Др Васкрсије Јањић, академик, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци...

Састав Комисије: 1. др Стево Мирјанић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој, предсједник Комисије 2. др Зорица Васиљевић, редовни професор, Пољопривредни факултет...

Дана 12. 04. 2013. године са почетком у 13.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Татјана Јовановић-Цветковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних орга...

Бања Лука, 22.02.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Дана 01. 03. 2013. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Јеленa Никитовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Метаболички профил високомлиј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија генетских манипулација Биљана Рогић

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Татјане Јовановић-Цветковић, под називом "Анатомско-морфолошка и цито-хистолошка евалуација репродуктивних органа аутохтоних сорти винове лозе БиХ" дата на увид јавности. Заинтересовани...

1. Проф. др Бранка Јаворник, редовни професор, БиотехниЕки факултет Универзитета у Љубљани 2. Проф. др Ђорђе Гатарић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци 3. Доц. др Љубомир Радош, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Веселина Калпачина, под називом "Утицај различитих адитива на производне перформансе и параметре крвног серума (метабoлички профил) прасади од 5-25 kg тјелесне масе" дата на увид јавности....

Избор у звање наставника на ужу научну област: Наука о земљишту, на предметима: Мелиорације и уређење земљишта, Мелиорације земљишта и Наводњавање (кандидат, др Сретенка Марковић).

1. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Економика пољопривређе и рурални развој, Пољопривредни факултет, Бања Лука, предсједник;2. Др Марко Иванковић, ванредни професор, ужа научна област Економика пољопривреде, 3. Др Сабахудин Бајра...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мирјане Делић-Јовић, под насловом: "Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактеристике и садржај Escherichia coli у фецесу" дати на увид јавности....

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Јелене Никитовић, под насловом: "Метаболички профил високо млијечних крава у зависности од физиолошког статуса, географског подручја и исхране" дати на увид ј...

Комисија у саставу: Др Никола Мићић, редовни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Хортикултура и Биометрика,  Др Драгутии Мијатовић, ванредни професор на Пољопривредном факултету  Др Нада Кораћ, редовни пр...

Дана 05. 10. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Гордана Роквић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политик...

Дана 27. 09. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бесим Салкић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Карактеризација аутохтоног генофонда крушке у Босни и Херцеговини" Одбрана докторск...

Дана 21. 09. 2012. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Сретенка Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Прорачун референтне евапотранспирације на подручју Републике Српске у условима ...

Комисија у саставу:1. Др Милан Крајиновић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област Сточарство, предсједник Комисије; 2. Др Мила Савић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београд...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извеитаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године, за избор наставника на уиу науЕну област Анатомија и ф~иологија иивотиња, именована Одлуком Наставно-...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Гордане Роквић, под називом "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политиком руралног развоја Европске Уније" дата на увид јавности. Заинтересовани исту...

Дана 12. 07. 2012. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Славица Самарџић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Типични херцеговачки производ Сир из мијеха у функцији руралног развоја Херцегов...

Др Илија Комљеновић, редовни професор на предметима: Опште ратарство, Системи ратарске производње, Ратарство и Основе биљне производње, ужа научна област: Ратарство на Пољопривредном факултету у Бањој Луци, предсједник,Др Владо Ковачевић, редовни профе...