Навигација

Архива новости

Дана 17. 04. 2014. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бранко Ђурић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Квантитативне и квалитативне особине камилице (Chamomila recutita L.) и питоме нане (...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Нада Парађинковић, редовни професор, ужа научна област: Хортукултура, ...

Дана 04. 04. 2014. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Димитрије Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу...

Обавјештавамо јавност да је магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Милана Кошчице, под називом"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walker проузроковача палежи листа лука"дата на увид јавности.Заинтере...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Весне Мрдаљ, под називом"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ"дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити на увид у б...

Дана 22. 03. 2014. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мира Ћопић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом:"Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у р...

Бања Лука, 11.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорице Голић, под називом "Утицај начина коришћења на особине кисело смеђих земљишта на различитим локалитетима подручја општине Власеница" дата на увид ...

Бања Лука, 10.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕОбавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мире Ћопић, под насловом: "Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у региону Поткозарја" дати н...

Дана 24. 01. 2014. године са почетком у 13.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Горан Мирјанић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле"Одбрана докторске д...

Дана 24. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Бек Бранко, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципр...

Дана 20. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Радојка Пајчин, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке ...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Димитрија Марковића, под називом "Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиот...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Љубомир Радош, доцент, ужа научна област: Генетика и оплемењивање хорт...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгутин Мијатовић, ванредни професор, ужа научна област: Хортукултур...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Борислав Раилић, ванредни професор, ужа научна област: Механизација у ...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгоја Радановић, редовни професор, ужа научна област: Исхрана и физи...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Економика пољоприв...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранислав Станковић, доцент, ужа научна област Зоохигијена и здравстве...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгутин Матаругић, редовни професор, ужа научна област Анатомија и фи...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранислав Станковић, доцент, ужа научна област Зоохигијена и здравств...

Пољопривредни факултет Бања Лука, 09.10.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Бек Бранка, под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципринидн...

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци данас је обиљежио 21 годину постојања и рада. Централна активност поводом Дана Факултета била је свечана додјела диплома на којој су промовисана 103 дипломирана инжењера пољопривреде и три магистра пољоп...

На састанку ужег руковoдства Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) са представницима  студената, прихваћена је инцијатива  Студентског парламента Универзитета, подржана од стране представника Студентских организација организационих јединица Универзитета и ...