Навигација

Архива новости

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Славише Блаженовића, под насловом: "Ефикасност употребе пребиотика у исхрани на производне карактеристике пилића и садржај бактерија у фецесу" дати на увид јавн...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 16.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мирјана Делић-Јовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:" Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактерист...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Богољуб Новаковић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у к...

Дана 28. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Милан Кошчица, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walke...

Дана 15. 10 2014. године кандидат Милан Бабић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - мастер рад на тему: "Утицај јесење прихране на морталитет пчела"Одбрана ће се одржати у библиотеци Пољопривредног факултета са почетком од 11,00 часова.

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Богољуба Новаковића, под насловом: "Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у крава" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештавамо јавност да је магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Милана Кошчице, под називом"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walker проузроковача палежи листа лука"дата на увид јавности.Заинтере...

Дана 22. 03. 2014. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мира Ћопић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом:"Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у р...

Бања Лука, 10.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕОбавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мире Ћопић, под насловом: "Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у региону Поткозарја" дати н...

Дана 24. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Бек Бранко, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципр...

Дана 20. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Радојка Пајчин, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, бр.11/3.1258-7/13 од 24. септембра 2013. године, са 8. Сједнице Наставно-научног вијећа Факултета одржане 24. септембра 2013. године именована је Комисија ...

На основу члана 71. став 7 тачка 6. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. редовној сједници одржаној 24.09.2013. годин...

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10, 104/11), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. сједници одржаној 24.09.2013. године ...

Пољопривредни факултет Бања Лука, 09.10.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Бек Бранка, под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципринидн...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Радојке Пајчин, под насловом: "Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке (Salmo trutta morpha fario) у неким ријекама Дунавског слива" ...

Комисија у саставу: 1. Др Ђорђе Козић, редовни професор у пензији, ужа научна област Пренос топлоте и масе, Машински факултет, Београд 2. Др Снежана Петковић, ванредни професор, ужа научна област Мотори и возила, Машински факултет, Универзитет у Бањој ...

Бања Лука, 22.02.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Дана 01. 03. 2013. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Јеленa Никитовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Метаболички профил високомлиј...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мирјане Делић-Јовић, под насловом: "Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактеристике и садржај Escherichia coli у фецесу" дати на увид јавности....

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Јелене Никитовић, под насловом: "Метаболички профил високо млијечних крава у зависности од физиолошког статуса, географског подручја и исхране" дати на увид ј...

НАУЧНО – НАСТАВНОМ  ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊА ЛУЦИ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ И ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ На сједници Наставно-научног вијећа Факултета Физичког васпитања и с...