Навигација

Архива новости

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10, 104/11), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. сједници одржаној 24.09.2013. године ...

Пољопривредни факултет Бања Лука, 09.10.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Бек Бранка, под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципринидн...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Радојке Пајчин, под насловом: "Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке (Salmo trutta morpha fario) у неким ријекама Дунавског слива" ...

Комисија у саставу: 1. Др Ђорђе Козић, редовни професор у пензији, ужа научна област Пренос топлоте и масе, Машински факултет, Београд 2. Др Снежана Петковић, ванредни професор, ужа научна област Мотори и возила, Машински факултет, Универзитет у Бањој ...

Бања Лука, 22.02.2013. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Дана 01. 03. 2013. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Јеленa Никитовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Метаболички профил високомлиј...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мирјане Делић-Јовић, под насловом: "Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактеристике и садржај Escherichia coli у фецесу" дати на увид јавности....

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Јелене Никитовић, под насловом: "Метаболички профил високо млијечних крава у зависности од физиолошког статуса, географског подручја и исхране" дати на увид ј...

НАУЧНО – НАСТАВНОМ  ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊА ЛУЦИ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ И ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ На сједници Наставно-научног вијећа Факултета Физичког васпитања и с...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о подобности кандидата Монике Валандро и магистарске тезеНа 115. сједници Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта у...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о испуњености услова и научној заснованости магистарске тезе кандидата Горана Тадића Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког в...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...

Универзитет у Бањој Луци Шумарски факултет обавјештава да ће кандидат Горан Јовић из Теслића јавно бранити магистарски рад под називом„Развојно - производне карактеристике култура црног бора у Теслићком шумскопривредном подручју“ Одбрана магистарског р...

РЕПУБЛИКА СРПСКА УНИВЕЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА   ТЕМА: РЕЛАЦИЈЕ ТЈЕЛЕСНИХ ДИМЕНЗИЈА И СПЕЦИФИЧНИХ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ОДБОЈКАШИЦА-КАДЕТКИЊА У ОДНОСУ НА ИГРАЧКУ ПОЗИЦИЈУПројекат магистарског рада Александре Вујмиловић 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА Моника Валандро ТЕМА: Утицај спортско-рекреативних садржаја на осјећај кохерентности и интерперсоналну оријентацију инвалидних лица (Пројекат магистарског рада)Пројекат магистарског рада Моник...

Николина Гердијан Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Бањој Луци Факултет физичког васпитања и спорта (н/р Научно-наставно вијеће) Булевар војводе Петра Бојовића 1А 78000 Бања Лука Предмет: Пријава теме за израд...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања  Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број...

1. Др Јанез Копач, редовни професор Факултета за стројништво у Љубљани 2. Др Гордана Глобочки Лакић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци 3. Др Даворин Крамар, доцент Факултета за стројништво у Љубљани4. Др Ђорђе Чича, доцент Машинског фа...