Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Дана 24. 03. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Александар Налесник, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера"Од...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Марије Јовичић

Дана 18. 03 2015. године кандидат Марија Јовичић, дипл. инж. пољопривреде за анималну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај температуре одмрзавања на параметре квалитета биковског сјемена".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Слободана Стојнића

Дана 16. 03 2015. године кандидат Слободан Стојнић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Специфичности раста и развића подлога јабуке у зависности од бујности и земљишног супстрата".Одбрана ће се одрж...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Иване Кецман

Дана 16. 03 2015. године кандидат Ивана Кецман, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Помолошка карактеризација генотипова јабуке из колекције у Сребренику".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривр...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Јелене Давидовић

Дана 16. 03 2015. године кандидат Јелена Давидовић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Усклађеност регулаторних оквира за расадничку производњу у Републици Српској и Босни и Херцеговини са регулаторним оквиром Европске...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Николине Зрнић

Дана 21. 02 2015. године кандидат , Николина Зрнић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Вода као производни фактор и њен утицај на обим, стабилност и економске показатеље ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Александра Налесника, под насловом: "Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера" дати на увид јавности.Заинтересовани исте могу добити на увид ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Бранислава Зорића

Дана 14. 02 2015. године кандидат Бранислав Зорић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу - хортикултура - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Утицај 1-метилциклопропена на динамику промјене основних физичко-хемијских параметара п...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Славише Блаженовића

Дана 17. 02. 2015. године, са почетком од 12,00 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Славиша Блаженовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Ефикасност употребе пребиотика у исхрани на производне кара...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Слободана Момића

Универзитет у Бањој ЛуциПољопривредни факултетБања Лука, 15.12.2014.  ОБАВЈЕШТЕЊЕ   Дана 22. 12 2014. године кандидат Слободан Момић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Класификација, линеарне мјере, текстура и боја ме...

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Славише Блаженовића, под насловом: "Ефикасност употребе пребиотика у исхрани на производне карактеристике пилића и садржај бактерија у фецесу" дати на увид јавн...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 16.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мирјана Делић-Јовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:" Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактерист...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Богољуб Новаковић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у к...

Дана 28. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Милан Кошчица, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walke...

Дана 15. 10 2014. године кандидат Милан Бабић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - мастер рад на тему: "Утицај јесење прихране на морталитет пчела"Одбрана ће се одржати у библиотеци Пољопривредног факултета са почетком од 11,00 часова.

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Богољуба Новаковића, под насловом: "Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у крава" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештавамо јавност да је магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Милана Кошчице, под називом"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walker проузроковача палежи листа лука"дата на увид јавности.Заинтере...

Дана 22. 03. 2014. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мира Ћопић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом:"Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у р...

Бања Лука, 10.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕОбавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мире Ћопић, под насловом: "Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у региону Поткозарја" дати н...

Дана 24. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Бек Бранко, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципр...

Дана 20. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Радојка Пајчин, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, бр.11/3.1258-7/13 од 24. септембра 2013. године, са 8. Сједнице Наставно-научног вијећа Факултета одржане 24. септембра 2013. године именована је Комисија ...

На основу члана 71. став 7 тачка 6. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. редовној сједници одржаној 24.09.2013. годин...