Навигација

Архива новости

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе пројекта Унапређење управљања и руковођења кроз подучавање Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе пројекта Унапређење управљања и руковођења кроз подучавање Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2. ПРИЛОГ: Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лабораторијске опреме  за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лабораторијске опреме  за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2. ПРИЛОГ: Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга систематског прегледа радника за потребе Ректората, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга систематског прегледа радника за потребе Ректората, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 1 ...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке хемикалија за лабораторијска истраживања за потребе Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке хемикалија за лабораторијска истраживања за потребе Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору

Одлука о поништењу поступка јавне набавке школских и библиотечких књига за потребе Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке школских и библиотечких књига за потребе Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о поништењу.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања часописа за потребе Факултета безбједнсних наука Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања часописа за потребе Факултета безбједнсних наука Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања монографије за потребе Факултета безбједнсних наука Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања монографије за потребе Факултета безбједнсних наука Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке воденог дестилатора за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке воденог дестилатора за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1. ПРИЛОГ: Одлука о избору - ЛОТ 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања часописа за потребе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања часописа за потребе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ласерског сјекача за потребе пројекта Ерасмус + POP – UP архитектонске лабораторије за размјену знања (АPLЕ) Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ласерског сјекача за потребе пројекта Ерасмус + POP – UP архитектонске лабораторије за размјену знања (АPLЕ) Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ ...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске и мултимедијалне опреме за потребе пројекта Ерасмус + POP – UP архитектонске лабораторије за размјену знања (АPLЕ) Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске и мултимедијалне опреме за потребе пројекта Ерасмус + POP – UP архитектонске лабораторије за размјену знања (АPLЕ) Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у ...

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе пројекта Ерасмус + POP – UP архитектонске лабораторије за размјену знања (АPLЕ) Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе пројекта Ерасмус + POP – UP архитектонске лабораторије за размјену знања (АPLЕ) Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ ...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања промотивног материјала за потребе Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања промотивног материјала за потребе Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору у  предмету набавка дрвеног пелета за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору у  предмету набавка дрвеног пелета за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: одлука о избору

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања мета и силуета за потребе Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања мета и силуета за потребе Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору

Одлука о поништењу поступка јавне набавке и инсталације софтвера за приказ анатомије људског тијела путем виртуелне реалности за потребе катедре Анатомија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке и инсталације софтвера за приказ анатомије људског тијела путем виртуелне реалности за потребе катедре Анатомија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о поништењу.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији дијела крова зграде Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова на санацији дијела крова зграде Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о избору.

Информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци додатне опреме за сценску расвјету за потребе Студентског културног центра Универзитета у Бањој Луци

Информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци додатне опреме за сценску расвјету за потребе Студентског културног центра Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге промотивног материјала за потребе Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге промотивног материјала за потребе Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке цистерне за наводњавање за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке цистерне за наводњавање за потребе Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци