Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија Синиша Митрић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство (гајење животиња, исхрана животиња)

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство (гајење животиња, исхрана животиња) Миланка Дринић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Едина Салихбашића

Дана 24. 03. 2017. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Един Салихбашић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Економичност производње пилећег меса у зависности од хибрида и дужине това пил...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција и стерилитет животиња

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Репродукција и стерилитет животиња Маринко Векић

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Едина Салухбашића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Едина Салихбашића, под називом "Економичност производње пилећег меса у зависности од хибрида и дужине това пилића" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиоте...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механизација у пољопривреди

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механизација у пољопривреди Зоран Маличевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија Бранимир Њежић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Исхрана и физиологија биљака

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Исхрана и физиологија биљака Ивана Колешка

Обавјештење  о јавној одбрани магистарског рада  кандидата Драгана Вучковића, дипл. инж. пољопривреде

Одбрана магистарског рада на тему "Помолошке карактеристике нових сорти шљиве интродуковане у агро-еколошке услове бањалучке регије", кандидата Драгана Вучковића, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 26. 09. 2016. године.  Одбрана ће се одржат...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Стојана Маринковића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Стојана Маринковића, под насловом: "Сезонске промјене параметара квалитета ејакулата нераста" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на у...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Богдана Шормаза

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Богдана Шормаза, под насловом: "Морфолошке специфичности родног дрвета крушке (Pyrus communis L.)" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Лазара Макивића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Лазара Макивића, под насловом: "Испитивање утицаја натријум формијата додатог у храну на производне резултате бројлера у тову" дати на увид јавности. Заин...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Давора Рајлића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Давора Рајлића, под насловом: "Проучавање мобилности хербицида биотест методом" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на увид у библио...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Раде Малишевића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Раде Малишевића, под насловом: "Детекција, идентификација и молекуларна карактеризација важнијих вируса паприке на подручју источног дијела Републике Српске"...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија - Мр Биљана Келечевић