Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Мирослава Мирковића, дипл. инж. шумарства

Дана 29.09.2016. године са почетком у 11,00 часова, у свечаној сали на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат Мирослав Мирковић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом: ,,ДЕБЉИНСКИ ПРИРАСТ БИЈЕЛОГ БОРА (Pi...

Обавјештење  о јавној одбрани магистарског рада  кандидата Драгана Вучковића, дипл. инж. пољопривреде

Одбрана магистарског рада на тему "Помолошке карактеристике нових сорти шљиве интродуковане у агро-еколошке услове бањалучке регије", кандидата Драгана Вучковића, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 26. 09. 2016. године.  Одбрана ће се одржат...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада и Извјештаја о оцјени магистарског рада кандидата Вере Товирац

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Вере Товирац, дипл.инж.технологије под насловом: „Анализа ризика на појаву тешких метала као хемијских опасности у увезеној пшеници на тржишту Босне и Хе...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Стојана Маринковића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Стојана Маринковића, под насловом: "Сезонске промјене параметара квалитета ејакулата нераста" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на у...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Богдана Шормаза

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Богдана Шормаза, под насловом: "Морфолошке специфичности родног дрвета крушке (Pyrus communis L.)" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Лазара Макивића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Лазара Макивића, под насловом: "Испитивање утицаја натријум формијата додатог у храну на производне резултате бројлера у тову" дати на увид јавности. Заин...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Давора Рајлића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Давора Рајлића, под насловом: "Проучавање мобилности хербицида биотест методом" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити на увид у библио...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Раде Малишевића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Раде Малишевића, под насловом: "Детекција, идентификација и молекуларна карактеризација важнијих вируса паприке на подручју источног дијела Републике Српске"...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада и Извјештаја о оцјени магистарског рада кандидата Верице Стојановић- Тривић

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Верице Стојановић-Тривић, дипл.инж.технологије под насловом: „ Утицај еко-ознаке обуће на конкурентне предности индустрије обуће у Републици Српској“, ка...

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Сандре Стојковић

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Сандре Стојковић, дипл.хемичара, под насловом: „Оптимизација услова синтезе реактивних триблок-кополимера на бази Л-лактида и телехеличних поли(диметилси...

Обавјештење о јавној одбрани магистарског рада кандидата Босиљке Лазић

Јавна одбрана магистарског рада кандидата Босиљкe Лазић под називом: „Утицај ревизије на законско пословање предузећа ( с посебним освртом на Фонд здравственог осигурања Републике Српске)“ заказује се за сриједу , 14.09.2016. године у 13 00 часова. ...

Обавјештење  о јавној одбрани магистарског рада  кандидата Славише Опачића, дипл. инж. шумарства

Дана 14.09.2016. године са почетком у 12,00 часова, у свечаној сали на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци, кандидат Славиша Опачић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом: ,,Стање и проблеми газдовања буковим шумама ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Ранке Радић

Обавјештавамо јавност да су магистарски  рад и Извјештај о оцјени магистарског  рада, кандидата Ранке Радић, дипломираног инжењера технологије, под насловом: "Просторне и временске варијације концентрација и хемијског састава суспендованих честица P...