Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерство заштите радне средине

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Инжењерство заштите радне средине Биљана Врањеш

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Термотехника

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Перо Петровић, редовни професор, ужа научна област Термотехника, Машински...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Термотехнички системи

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Перо Петровић, редовни професор, ужа научна област Термотехника, Машински...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика флуида и ходропнеуматски системи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика флуида и ходропнеуматски системи Саша Лалош

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Индустријско инжењерство и манаџмент

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Индустријско инжењерство и манаџмент Мирослав Драгић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика Валентина Голубовић Бугарски

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Производно машинство

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Вид Јовишевић, редовни професор, ужа научна област: Производно машинство, М...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Производно машинство

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Симо Јокановић, ванредни професор, ужа научна област: Производно машинство,...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Светлане Думоњић-Миловановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.893/15 од 15.05.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација коришћења дистрибуираних енергетских ресурса у стамбено-пословним објект...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дејана Бранковића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1109/15 од 11.06.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација поузданости рада приозводног система за производњу хигијенског папира к...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Ташко Манески, редовни професор, ужа научна област Отпорност конструкција, М...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Метрологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Живко Пејашиновић, редовни професор, ужа научна област Метрологија, Машински...

Унија студената РС расписала конкурс за додјелу стипендија ''Срђан Алексић''

Унија студената Републике Српске расписала је Јавни конкурс за додјелу стипендија „Срђан Алексић“ за 2015. годину редовним студентима I циклуса на јавним високошколским установама у Републици Српскоj.Конкурс остаје отворен 15 дана након објављивања у д...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Материјали

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ранко Зрилић, редовни професор, ужа научна област Материјали, Машински факу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Снежана Петковић, редовни професор, ужа научна област Мотори и моторна возил...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Машинске конструкције

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милан Тица, доцент, ужа научна област: Машинске конструкције, Машински факу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Страин Посављак, доцент, ужа научна област Примјењена механика, Машкнски фа...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Зорана Кењића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1668/14 од 12.09.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација одржавања према поузданости за сложенеобрадне системе у дрвној индустри...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Мирослава Драгића

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 20. Машинског факултета, Наставно-научно вијеће Машинског факултета на 12. р...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Страин Посављак, доцент, ужа научна област Примјењена механика, Машкнски фак...