Навигација

Архива новости

Проф. Др Стево Мирјанић, редовни професор, ужа научна област Економика пољопривреде, Пољопривредни факултет у Бањој Луци, предсједник; Проф. Др Никола Вукмировић, редовни професор, ужа научна област Предузетничка  економија,  Економски факултет у Бања...

Др Нада Плавша, доцент, на предметима: Хигијена и превентива болести и Пчеларство, ужа научна област Сточарство, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник Др Драгутин Матаругић, редовни професор, на предмету: Физиологија домаћих жи...

Др Драгутин Матаругић, редовни професор, на предмету: Физиологија домаћих животиња, ужа научна област Анатомија и физиологија животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањалуци, предсједник Др Стоја Јотановић, доцент, на предметима: Репродукција...

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Радослава Спасић, редовни професор, ужа научна област Ентомологија и Пољопривредна зоологија, Пољопривредни...

КОМИСИЈА у саставу: Проф. др Јанез Хрибар, редовни професор Универзитета у Љубљани (предмет: Технологија намирница биљног поријекла; научно поље: Пољопривредне биљне науке) - предсједник; Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор Универзитета у Б...

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Васкрсијa Јањић, академик, редовни професор, ужа научна област Заштита здравља биљака, Институт за пестицид...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање за ужу научну област Генетика и оплемењивање биљака у саставу: Др Ђорђе Гатарић, редовни професор, на предметима: Сјеменска производња у ратарству и повртарств...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика пољопривреде Александра Фигурек.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Генетика и оплемењивање предмет Оплемењивање воћака и винове лозе др Љубомир Радош.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Генетика и оплемењивање предмет Оплемењивање воћака и винове лозе др Љубомир Радош.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Генетика и оплемењивање предмет Оплемењивање воћака и винове лозе др Љубомир Радош.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Исхрана биљака предмет Физиологија биљака др Родољуб Ољача.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Исхрана биљака предмет Физиологија биљака др Родољуб Ољача.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Исхрана биљака предмет Физиологија биљака др Родољуб Ољача.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Хортикултура предмет Парковна дендрологија др Љиљана Дошеновић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Хортикултура предмет Парковна дендрологија др Љиљана Дошеновић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање на ужу научну област Хортикултура предмет Парковна дендрологија др Љиљана Дошеновић.doc