Навигација

Архива новости

Јавна набавка текстурометра за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци, број: 200-1-1-1-16/12, објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 19 од 12.03.2012. године.

Јавна набавка извођења радова на санацији крова зграде Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци доградњом мансарде. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Јавна набавка лабораторијске опреме за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Јавна набавка опреме и хемикалија за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

08.12.2011. године Јавна набавка електроагрегата за лов рибе са пратећом опремом за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 96 од 05.12.2011. годин...

Јавна набавка и монтажа опреме за озвучење амфитеатра и видеоконференцијског система Медицинског факултета у оквиру пројекта „Санација и адаптација објекта за потребе Медицинског факултета у Бањој Луци  Обавјештењео јавној набавци опреме објављено је ...

Јавна набавка извођења радова на санацији и реконструкцији објекта број 4 за потребе Информационог центра Универзитета у Бањој Луци Обавјештење о јавној набавци радова објављено је у „Службеном гласнику БиХ“  број: 82 од 17.10.2011. године.

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци – поновљени поступак Обавјештење о јавној набавци рачунарске опреме објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 80 од 10.10.2011. године.

Обавјештење о јавној набавци радова на увођењу пасивне оптичке мреже објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 72 од 12.09.2011. године Обавјештење о јавној набавци радова на увођењу пасивне оптичке мреже у Кампусу 2 Универзитета у Бањој Луци

Обавјештење о јавној набавци рачунарске опреме објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 66 од 22.08.2011. године Обавјештење о јавној набавци рачунарске опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци

Обавјештењео јавној набавци испоруке опреме објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 63 од 08.08.2011. године

Јавна набавка извођења радова на вањском уређењу спортске дворане у оквиру реализације пројекта „Изградња и опремање спортске дворане у Студентском кампусу Бања Лука“.doc Обавјештење о јавној набавци извођења радова објављено је у „Службеном гласнику ...

Санација топловода на Правном и новом дијелу Машинског и Технолошког факултета, Универзитета у Бањој Луци.doc Обавјештење о јавној набавци извођења радова објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 61 од 01.08.2011. године.

 Обавјештење о јавној набавци услуга објављено је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 51 од 27.06.2011. године. Рок за достављање понуда истиче 15.07.2011. године.

У току је поступак јавне набавке услуга штампања за потребе Универзитета у Бањој Луци. Врста поступка - Конкурентски захтјев за достављање понуда без објављивања у Службеном гласнику. Рок за достављање понуда је 24.12.2010. године.   С поштовањем, ...

Дана 13.12.2010. године у Службеном гласнику број 102 објављено је Обавјештење о набавци информационог система Универзитета у Бањој Луци (ИСУБЛ) путем преговарачког поступка са објављивањем. Обавјештење о набавци информационог система Универзитета у Б...