Навигација

Јован Шкундрић, ма
виши асистент

Сарадник - II-5
Машински факултет
051/433-000 локал 136
Катедре
 • Машински факултет - Катедра за хидро и термоенергетику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Хидро и термоенергетикавиши асистент 7. мај 2019.

Предмети

Машински факултет

Академске студије другог циклуса
16-М11ГПРГенератори паре (ХиTE)
16-М11ЕХПЕлементи хидроенергетских постројења (ХиТЕ)
16-М11КХТКонструисање хидрауличних турбина (ХиТЕ)
М1ЕПКЕнергетски парни котлови (ТЕ)
М1ПИППостројења и инсталације под притиском
Академске студије првог циклуса
07О3ЕПОЕнергетска постројења
07О3ПКВПумпе, компресори и вентилатори (ТТ,ТЕ)
07О3ТЕПТермоенергетска постројења (ТЕ)
07О3ТТМТоплотне-турбо машине (ТЕ)
16-Б51ОКТОснови котлова (ХиTE, TT)
16-Б61ТАПТоплотни апарати (ХиТЕ)
16-Б61ХЕПХидроенергетска постројења (ХиТЕ)
16-Б61ХМОХидромеханичка опрема (ХиТЕ)
16-Б71ПГТПарне и гасне турбине
16-Б71ПХППројектовање хидроенергетских система
16-Б71ХДТХидрауличне турбине
16-Б80ЕПКЕнергетски парни котлови
16-Б81ТП2Термоенергетска постројења II – Нуклеарне електране

Шумарски факултет

Академске студије првог циклуса
ОП15МСИЕМашинство са индустријском енергетиком

Библиографија

Радови у часописима

  Смањење емисије и повећање ефикасности парног котла посредством рециркулације димног гаса: генеза NOx-а и динамика рада

  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2024
  АуториМладен Томић, Предраг Живковић, Јован Шкундрић, Индир Мујанић, Данило Ђурица и М Кљајић

  Investigation of Air-cooled Condenser’s Operating Parameters in Modern Thermal Power Plant

  DOIhttps://doi.org/10.2298/TSCI220806203S
  ЧасописTHERMAL SCIENCE
  Година2023
  АуториЈован Шкундрић, Предраг Живковић, Милан Тица, Младен Томић и Cristian Barz
  Волумен27
  Број3B
  Страна од2477
  Страна до2487

  Determining the Critical Operation Parameters of the Air-cooled Condenser in the Stanari Thermal Power Plant

  ЧасописINNOVATIVE MECHANICAL ENGINEERING
  Година2022
  АуториЈован Шкундрић, Предраг Живковић, Дарко Кнежевић, Данило Ђурица и Бошко Бачић
  Број1
  Страна од120
  Страна до127

  ENERGY ANALYSIS OF REPOWERING STEAM POWER PLANTS BY FEED WATER HEATING

  DOIhttps://doi.org/10.22190/FUME200218017M
  ЧасописFacta Universitatis, Series: Mechanical Engineering
  Година2022
  АуториДејан Митровић, Марко Игњатовић, Бранислав Стојановић, Јелена Јаневски и Јован Шкундрић
  Волумен20
  Број1
  Страна од53
  Страна до72

  Analiza strateškog plana razvoja termoenergetskog sektora Republike Srpske

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Svetlana Dumonjic-Milovanovic
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од348
  Страна до359
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Instantaneous flywheel torque of IC engine grey-box identification

  DOI10.1088/1757-899X/294/1/012080
  ЧасописIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Волумен294
  Страна од1
  Страна до12
  Веб адресаhttp://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/294/1

  Instantaneous flywheel torque of IC engine grey-box identification

  DOI10.1088/1757-899X/294/1/012080
  ЧасописJournal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Година2017
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Волумен294
  Страна од1
  Страна до12

  Aнaлизa стрaтeшкoг плaнa рaзвoja тeрмoeнeргeтскoг сeктoрa Рeпубликe Српскe

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од348
  Страна до359

  Evaluation and Monitoring of Condition of Turbo Generator on the Example of Thermal Power Plant Ugljevik 1x300 MW

  DOI10.11648/j.ajmie.20160103.13
  ЧасописAmerican Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Svjetlana Dumonjić-Milovanović
  Волумен1
  Број3
  Страна од50
  Страна до57
  Веб адресаhttp://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajmie

  Evaluation and Monitoring of Condition of Turbo Generator on the Example of Thermal Power Plant Ugljevik 1x300 MW

  DOI10.11648/j.ajmie.20160103.13
  ЧасописAmerican Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Волумен1
  Број3
  Страна од50
  Страна до57

  TEHNIČKO–TEHNOLOŠKO RJEŠENJE KONDENZACIONE TERMOELEKTRANE UGLJEVIK III INSTALISANE SNAGE 2x300 MW

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  ВолуменXVI
  Број3-4
  Страна од246
  Страна до255
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  ANALIZA LOKACIJE I UKLAPANJA TE UGLJEVIK III 2x300 MW U ELEKTROENERGETSKI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  ВолуменXVI
  Број1
  Страна од456
  Страна до465
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Techno-Economic Analysis of A Stand-Alone Hybrid System

  ЧасописCommunications in dependability and quality management, An International Journal
  Година2013
  АуториСветлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић и Јован Шкундрић
  Волумен16
  Број4
  Страна од17
  Страна до23
  Веб адресаdqmcenter@open.telekom.rs

  Techno-economic Analysis of a Stand-alone Hybrid System

  ЧасописCommunications in dependability and quality management, An International Journal
  Година2013
  АуториСветлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић и Јован Шкундрић
  Волумен16
  Број4
  Страна од17
  Страна до23

  Проблематика великих ложишта парних котлова при сагоријевању угљева ниске калоричне моћи и промјенљивог састава минералног дијела

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториМомир Самарџић, Здравко Миловановић, Фајик Бегић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од103
  Страна до113

  Проблеми експлоатације термоенергетских постројенја (ТЕП)

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Јован Шкундрић, Д Јеремић, Момир Самарџић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Број1
  Страна од112
  Страна до119

  Режими експлоатације и погонско билансирање термоенергетског постројења (ТЕП)

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториД Јеремић, Здравко Миловановић, Момир Самарџић, Ј Јокановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од142
  Страна до149

  Ревитализација и модернизација котловског постројења на примјеру реконструкције котловског постројења Пп-1000-25-545БТ (П-64-1) у РиТЕ Угљевик

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Momir Samardzić, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од129
  Страна до136

  Енергетски блокови са ултра супер-критичним параметрима паре - Будућност у области сагоривања угља у лету

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториСвјетлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић, Ј Јокановић и Јован Шкундрић
  Страна од120
  Страна до124

  Услови размјене топлоте код енергетских блокова са надкритичним параметрима паре

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториСвјетлана Думоњић-Миловановић, Здравко Миловановић, Ј Јокановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од154
  Страна до161

  Термоенергетска постројења и заштита животне средине

  DOI10.5825/afts.2011.0304.053M
  ЧасописTechnical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од53
  Страна до60

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења "Станари" методом вишекритеријалног рангирања

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од85
  Страна до101

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангирања - Теоретске основе

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од29
  Страна до40

  Експлоатациони показатељи поузданости рада термоенергетских постројења

  ЧасописTERMOTEHNIKA
  Година2011
  АуториД Јеремић, Здравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од53
  Страна до63

Радови са скупова

  MODERN PLANT CONDENSER DESIGN AND ANALYSIS

  Научни скупPower Plants 2023
  Година2023
  АуториЈован Шкундрић, Мирјана Лаковић, Дејан Митровић, Предраг Живковић, Дарко Кнежевић и Младен Томић
  Страна од695
  Страна до706

  Аnalysis of Process Parameters and Influential Factors on the Operation of an Aircooled Condenser at TPP Stanari - Considering Efficiency Improvement Possibilities

  Научни скупPower Plants 2023
  Година2023
  АуториМарко Лазаревић, Бошко Бачић, Данило Ђурица, Индир Мујанић и Јован Шкундрић
  Страна од681
  Страна до694

  Analysis of seasonal deviations influence on air cooled condenser performances

  Научни скупDEMI
  Година2021
  АуториЈован Шкундрић, Предраг Живковић, Дејан Митровић, Мића Вукић, Данило Ђурица и Бошко Бачић
  Страна од222
  Страна до228

  Instantaneous Flywheel Torque of IC Engine Grey-Box Identification

  Научни скупIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Страна од1
  Страна до12

  Развој технологија за производњу корисних облика енергије Чисте технологије и одрживи развој

  Научни скупЕнергетска ефикасност ЕНЕФ 2017
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић

  Optimization of K-300-240 (LMZ) Steam Turbine Functioning under Changeable Operating Conditions within Republika Srpska Electric Power System

  Научни скуп18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаProceedings
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Aleksandar Milašinović, Darko Knežević и Jovan Škundrić
  Страна од207
  Страна до220
  Веб адресаhttp://simterm.masfak.ni.ac.rs/

  PRESERVING CLEAN AIR IN THE URBAN AREAS BY COMBUSTING WOODEN BIOMASS USING BANJA LUKA AS AN EXAMPLE

  Научни скупSixth Regional Conference INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
  ПубликацијаBook of abstracts, Proceeding
  Година2017
  АуториВинко Бабић, Здравко Миловановић, Јован Шкундрић и Vukašin Tintor
  Страна од54
  Страна до56

  OPTIMIZATION OF PULVERIZING FACILITY OF STEAM BOILER P-64 OF 300 MW BLOCK OF TPP “UGLJEVIK”

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаProceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториВинко Бабић, Здравко Миловановић, Momir Samardzić и Јован Шкундрић
  Страна од559
  Страна до570
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  MODELS OF DEVELOPMENT POLICY FOR ENERGETIC SECTOR OF REPUBLIC OF SRPSKA FROM THE ASPECT OF ENERGETIC EFFICIENCY

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаFull Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Винко Бабић, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Momir Samardzić и Јован Шкундрић
  Страна од708
  Страна до726
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  INTRODUCING ENERGETIC MANAGEMENT IN THERMAL ENERGETIC COMPANIES IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Научни скупInternational Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  ПубликацијаProceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Momir Samardzić, Винко Бабић и Јован Шкундрић
  Страна од739
  Страна до756
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  Maintenance of Turbo Generator in Accordance with Monitoring on the Example of TPP Ugljevik with Installed Power of 300 MW

  Научни скупSIMTERM 2015 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаSIMTERM PROCEEDINGS
  Година2015
  АуториЗдравко Миловановић, Darko Knežević, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Jovan Škundrić
  Страна од635
  Страна до648
  Веб адресаhttp://simterm.masfak.ni.ac.rs

  RELIABILITY ASSESSMENT OF THERMAL POWER PLANTS

  Научни скупInterantional Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MENAGEMENT ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014
  ПубликацијаProccedings ICDQM-2014
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  Страна од274
  Страна до284

  CONVENTIONAL COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS – DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES OF USAGE

  Научни скупНаучно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2013 Бања Лука, ISBN 978-99955-46-18-2
  ПубликацијаРад по позиву А2-14, Зборник радова ЕНЕФ 2013, COBISS.BH-ID 4047128
  Година2013
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од14
  Страна до23
  Веб адресаwww.enef etfbl.net

  AN ANALYSIS OF LUBRICATION REGIME BETWEEN THE CONTACT ELEMENTS OF CYCLOID REDUCER

  Научни скуп11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka
  ПубликацијаPROCEEDINGS DEMI 2013
  Година2013
  АуториТихомир Мачкић, Живко Бабић, Мирко Благојевић, Горан Јотић и Јован Шкундрић
  Страна од77
  Страна до82

  Утицај стандардне девијације брзине на ефикасност експлоатације енергије вјетра

  Научни скупМеђународна Конференција о Електранама, Електране 2012
  Година2012
  АуториЈован Шкундрић и Здравко Миловановић

  ANALYSIS OF THE WIND ENERGY POTENTIAL ON THE LOCATION OF THE MOUNTAIN ROCK TRUSINA IN REPUBLIKA SRPSKA

  Научни скупЕлектране 2012 Power Plants 2012, Друштво термичара Србије, Златибор
  ПубликацијаE2012-064
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од768
  Страна до781
  Веб адресаhttp://e2012.drustvo-termicara.com

  Economic and financial evaluation of the project of replacement of city heating plant (HP) Doboj with co-generation heat and power plant (CHP) TP-HP Doboj by the end of 2030

  Научни скупInternational Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM - 2012
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Страна од327
  Страна до341

  Технички преглед безбједносних електронских система на моторним возилима

  Научни скупСтручни скуп технички преглед возила Републике Српске 2012
  Година2012
  АуториЖељко Ђурић, Јован Шкундрић и Снежана Петковић

  Studija adsorpcije fenola iz vodene sredine na modifikovanoj alumini

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga 17
  Година2012
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Jovan Škundrić, Darko Bodroža и Branko Škundrić
  Страна од525
  Страна до536

  Adsorption of 3-Phenyl-Methane Colour from Dilute Aqueous Solutions on Faujasites Described by Dubinin,s Theory (DRK Equation)

  Научни скупContemporary Materials 2011
  ПубликацијаThe Book of Abstract
  Година2011
  АуториSlavica Sladojević, Jovan Škundrić, Зора Леви, Dragica Lazić, Rada Petrović и Branko Škundrić
  Страна од86
  Страна до87

  Анализа одржавања и контроле рада магистралног гасовода Зворник-Бијељина на етапи разраде и пројектовања

  Научни скупInternational Conference Depedability and Quality Management ICDQM - 2012
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од633
  Страна до644

  Функције управљања термоенергетским постројењем у реалном времену

  Научни скуп14th International Conference Dependeability and Quality Management ICDQM-2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од676
  Страна до685

  Ремонтне активности на термоенергетским постројенјима (ТЕП)

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од148
  Страна до167

  Ревитализација опреме и постројења на термоелектранама

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од168
  Страна до184

  Техничка дијагностика термоенергетских постројења

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од185
  Страна до199

  Термоенергетска постројења - одржив развој и заштита животне средине

  Научни скуп14th International Conference Dependeability and Quality Management ICDQM-2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од686
  Страна до694

  Study of Phenol Adsorption from the Aqueous Environment on the Modified Alumina

  Научни скупThe Second Scientific International Conference, Water and Nanomedicine
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2011
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Јован Шкундрић, Дарко Бодрожа и Бранко Шкундрић
  Страна од48
  Страна до48

  METHODS OF VERIFYING THE FREQUENCY RESPONSE FUNCTIONS QUALITY IN MODAL TESTING

  Научни скуп3th Serbian (28th Yu) Congres on Theoetical and applied Mechanics
  Година2011
  АуториВалентина Голубовић-Бугарски, Drago Blagojević и Јован Шкундрић

  Importance and potentiality of the "cut-in" speed of wind turbines in the electricity production

  Научни скупInternational symposium "Power and process plants" and 4th International forum on renewable energy sources
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Јован Шкундрић, Фајик Бегић и Ф Кулић
  Страна од134
  Страна до142

  Осврт на вјетар као обновљив извор енергије

  Научни скуп5. Симпозијум, "Рециклажне технологије и одрживи развој"
  Година2010
  АуториЈован Шкундрић и Здравко Миловановић

  Komparativna istraživanja adsorpcije fenola na alumosilikatnim materijalima i prirodnom uglju rudnika Stanari

  Научни скупReciklažne tehnologije i održivi razvoj
  ПубликацијаProceedings
  Година2010
  АуториЗора Леви, Jovan Škundrić и Jelena Penavin-Škundrić
  Страна од318
  Страна до326

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангиранја, Дио I: Теоретске основе

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од379
  Страна до396

  Оптимизација избора микролокације термоенергетског постројења методом вишекритеријалног рангирања, Дио II: Избор микролокације за ТЕ Станари

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од397
  Страна до416

  Експлоатациони показатељи поузданости рада термоенергетских постројења

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од417
  Страна до432

  Проблематика великих ложишта парних котлова при сагоријевању угљева ниске калоричне моћи и промјенљивог састава минералног дијела

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2010
  Година2010
  АуториМомир Самарџић, Здравко Миловановић, Фајик Бегић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од515
  Страна до527