Навигација

проф. др Александар Милашиновић
редовни професор

Наставник - II-4
Машински факултет
051/433-064
Катедре
 • Машински факултет - Катедра за моторе и возила
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Мотори и моторна возиларедовни професор 29. март 2018.

Предмети

Машински факултет

Академске студије другог циклуса
16-М11НТМНатпуњени мотори (СМ)
16-М20ПХСПогонски и ходни системи возила (СМ)
16-М21ОПМОдабрана поглавља из саобраћајног машинства (СМ)
16-М21ПМВОдабрана поглавља из мотора и возила (СМ)
М1НПМНатпуњени мотори (СМ)
М1СОКСВСистеми ослањања и кочни системи на возилима
М1СПСУВСистеми преноса снаге и управљања на возилима (СМ)
М2ВПНВозила посебне намјене (СМ)
М2ММВМехатроника мотора и возила (СМ)
Академске студије првог циклуса
07О3МВТКМоторна возила-теорија кретања (СМ)
07О3ОМОпрема мотора (СМ)
07О3УСВУвод у системе возила (СМ)
16-Б51МТ1Моторна возила I (СM)
16-Б51ОМВОснови мотора и возила
16-Б61МВ2Моторна возила II (СМ)
16-Б61ОМТОпрема мотора (СМ)
16-Б71ММВМехатроника мотора и возила
16-Б81ММВМехатроника мотора и возила

Библиографија

Радови у часописима

  EFFICIENCY OF OPERATION OF 300 MW CONDENSING THERMAL POWER BLOCKS WITH SUPERCRITICAL STEAM PARAMETERS IN SLIDING PRESSURE MODE

  DOI10.2298/TSCI18S5371M
  ЧасописJOURNAL OF THERMAL SCIENCE
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Svetlana Dumonjic-Milovanovic, Aleksandar Milašinović и Darko Knežević
  Волумен22
  БројSuppl. 5
  Страна одS1371
  Страна доS1382
  Веб адресаhttp://thermalscience.vinca.rs/2018/supplement-5

  ANALIZA RJEŠENJA ZA SKLADIŠTENJE TOPLOTNE ENERGIJE U OKVIRU POLITIKE RAZVOJA POBOLJŠANIH TEHNOLOGIJA NA BAZI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од360
  Страна до373
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Analiza strateškog plana razvoja termoenergetskog sektora Republike Srpske

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Svetlana Dumonjic-Milovanovic
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од348
  Страна до359
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Instantaneous flywheel torque of IC engine grey-box identification

  DOI10.1088/1757-899X/294/1/012080
  ЧасописIOP Conference series: Materials Science and Engineering
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Волумен294
  Страна од1
  Страна до12
  Веб адресаhttp://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/294/1

  Електрични серво системи управљања

  ЧасописСтручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Ђорђе Чича и Жељко Ђурић
  БројУДК 629.3.05/.06
  Страна од3
  Страна до13

  Ток техничког прегледа у европској унији по директиви 2014/45/EU

  ЧасописСтручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Ђорђе Чича и Жељко Ђурић
  БројУДК 629.3.083(4-
  Страна од13
  Страна до43

  Instantaneous flywheel torque of IC engine grey-box identification

  DOI10.1088/1757-899X/294/1/012080
  ЧасописIOP Conference series: Materials Science and Engineering
  Година2017
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Волумен294
  Страна од1
  Страна до12

  Aнaлизa стрaтeшкoг плaнa рaзвoja тeрмoeнeргeтскoг сeктoрa Рeпубликe Српскe

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  ВолуменXIX
  Број3-4
  Страна од348
  Страна до359

  Analiza rješenja za skladištenje toplotne energije u okviru politike razvoja pobolјšanih tehnologija na bazi obnovlјivih izvora energije

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  ВолуменXIX
  Број1-2
  Страна од360
  Страна до373

  Analiza rješenja za skladištenje električne energije u okviru politike razvoja poboljšanih tehnologija na bazi obnovljivih izvora energije

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Svetlana Dumonjić-Milovanović
  ВолуменXIX
  Број1-2
  Страна од127
  Страна до140
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Čiste tehnologije za proizvodnju korisne energije i njihova primjena u Republici Srpskoj

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториSvetlana Dumonjić-Milovanović, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Александар Милашиновић
  ВолуменXIX
  Број1-2
  Страна од141
  Страна до151
  Веб адресаww.savezenergeticara.org.rs

  Ефекти примјене биодизела за погон моторног возила

  ЧасописСтручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске
  Година2017
  АуториЖељко Ђурић, Александар Милашиновић и Борислав Бајић
  БројУДК 629.3.083:66
  Страна од33
  Страна до41

  Специфичности техничког прегледа возила са хибридно-електричним погоном

  ЧасописСтручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске
  Година2017
  АуториЖељко Ђурић и Александар Милашиновић
  БројУДК 629.3.083-83
  Страна од1
  Страна до21

  THE INFLUENCE OF THERMODYNAMIC STATE OF MINERAL HYDRAULIC OIL ON FLOW RATE THROUGH RADIAL CLEARANCE AT ZERO OVERLAP INSIDE THE HYDRAULIC COMPONENTS

  DOI10.2298/TSCI16S5461K
  ЧасописTHERMAL SCIENCE
  Година2016
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Здравко Миловановић и Саша Лалош
  Волумен20
  БројSuppl. 5
  Страна одS1461
  Страна доS1471
  Веб адресаhttp://thermalscience.vinca.rs

  Evaluation and Monitoring of Condition of Turbo Generator on the Example of Thermal Power Plant Ugljevik 1x300 MW

  DOI10.11648/j.ajmie.20160103.13
  ЧасописAmerican Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Svjetlana Dumonjić-Milovanović
  Волумен1
  Број3
  Страна од50
  Страна до57
  Веб адресаhttp://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajmie

  Determination of Differential Equations of Motion and Parameters of an Elastic Internal Combustion Engine Crankshaft

  DOI10.21278/TOF.40207
  ЧасописTRANSACTIONS OF FAMENA
  Година2016
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Indir Mujanić
  Волумен40
  Број2
  Страна од83
  Страна до95
  Веб адресаcrankshaft dynamics; nonuniform angular speed; torsional deformation; lumped mass

  Evaluation and Monitoring of Condition of Turbo Generator on the Example of Thermal Power Plant Ugljevik 1x300 MW

  DOI10.11648/j.ajmie.20160103.13
  ЧасописAmerican Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Волумен1
  Број3
  Страна од50
  Страна до57

  TEHNIČKO–TEHNOLOŠKO RJEŠENJE KONDENZACIONE TERMOELEKTRANE UGLJEVIK III INSTALISANE SNAGE 2x300 MW

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  ВолуменXVI
  Број3-4
  Страна од246
  Страна до255
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  ANALIZA LOKACIJE I UKLAPANJA TE UGLJEVIK III 2x300 MW U ELEKTROENERGETSKI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  ВолуменXVI
  Број1
  Страна од456
  Страна до465
  Веб адресаwww.savezenergeticara.org.rs

  Modified Method for Reliability Evaluation of Condensation Thermal Electric Power Plant

  DOI10.5923/j.safety.20120104.02
  ЧасописJournal of Safety Engineering
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Душан Остојић
  Волумен1
  Број4
  Страна од57
  Страна до67
  Веб адресаhttp://journal.sapub.org/safety

  Preliminary selection of basic parameters of different torsional vibration dampers intended for use in Medium Speed Diesel Engines

  ЧасописTRANSACTIONS OF FAMENA
  Година2012
  АуториIvan Filipović, Dževad Bibić, Александар Милашиновић и Adnan Pecar
  Волумен36
  Број3
  Страна од79
  Страна до88

  Determination of the Flow Rate Through Long Radial Clearances Inside Hydraulic Components

  ЧасописПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ (ENGINEERING AND AUTOMATION PROBLEMS), Москва
  Година2012
  АуториДарко Кнежевић, Здравко Миловановић, Александар Милашиновић и Митар Јоцановић
  Број2
  Страна од23
  Страна до31
  Веб адресаhttp://ritap-pma.ru

  Проблеми експлоатације термоенергетских постројенја (ТЕП)

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Јован Шкундрић, Д Јеремић, Момир Самарџић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Број1
  Страна од112
  Страна до119

  Ревитализација и модернизација котловског постројења на примјеру реконструкције котловског постројења Пп-1000-25-545БТ (П-64-1) у РиТЕ Угљевик

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Momir Samardzić, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Јован Шкундрић
  Број1
  Страна од129
  Страна до136

  Determination of the Engine Torque of a Four Cylinder Four Stroke Diesel Engine on the Basis of Harmonic Analysis of the Crankshaft Angular Velocity

  ЧасописTRANSACTIONS OF FAMENA
  Година2011
  АуториАлександар Милашиновић, Иван Филиповић, Здравко Миловановић и Дарко Кнежевић
  Волумен35
  Број4
  Страна од55
  Страна до65

  The parameter determination of the crankshaft dynamical model

  ЧасописInternational Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems
  Година2011
  АуториАлександар Милашиновић и Ivan Filipović
  Волумен37
  Број1
  Страна од33
  Страна до46
  Веб адресаtorsional stiffness coefficient, crank of the crankshaft, diesel engine

  Contribution to the definition of the torsional stiffness of the crankshaft of a diesel engine used in heavy-duty vehicles

  ЧасописPROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART D, JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING
  Година2009
  АуториАлександар Милашиновић
  Волумен223
  Страна од921
  Страна до930
  Веб адресаtorsional stiffness coefficient, crank of the crankshaft, diesel engine, heavy-dutyvehicle

Радови са скупова

  Modeling of Loss Changes in the Mode of Energy Supercritical Blocks Starting with 300 MW of Power at Sliding Pressure

  Научни скуп19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2019
  DOIISBN 978-6055-124-7
  ПубликацијаProceedings of the 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia - SIMTERM 2019, Sokobanja, Serbia
  Година2019
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Александар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Страна од508
  Страна до525

  Modeling of Loss Changes in the Mode of Energy Supercritical Blocks Starting with 300 MW of Power at Sliding Pressure

  Научни скуп19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM 2019
  ПубликацијаProceedings SIMTERM 2019, Sokobanja, Serbia
  Година2019
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Александар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Страна од508
  Страна до525
  Веб адресаsimterm.masfak.ni.ac.rs/docs/proceedings/simterm_2019-proceedings.zip

  Provjera ispravnosti kočnog sistema kod putničkih vozila

  Научни скупStručni skup tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2018
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Ђорђе Чича и Жељко Ђурић
  Страна од19
  Страна до35

  Troškovi održavanja i njihova matematička interpretacija-informacioni sistemi

  Научни скупXXIII jugoslovenski majski skup-Održavanje tehničkih sistema
  ПубликацијаZbornik radova, Kragujevac
  Година2018
  АуториMilan Đudurović, Radoslav Latinčić и Александар Милашиновић
  Страна од160
  Страна до166

  Instantaneous Flywheel Torque of IC Engine Grey-Box Identification

  Научни скупIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић
  Страна од1
  Страна до12

  Развој технологија за производњу корисних облика енергије Чисте технологије и одрживи развој

  Научни скупЕнергетска ефикасност ЕНЕФ 2017
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Свјетлана Думоњић-Миловановић, Александар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Јован Шкундрић

  Energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja

  Научни скупNaučno stručni simpozijum Energetska efikasnost-ENEF 2017
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, M Samardžić, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Svjetlana Dumonjic-Milovanovic
  Страна од134
  Страна до147

  Optimization of K-300-240 (LMZ) Steam Turbine Functioning under Changeable Operating Conditions within Republika Srpska Electric Power System

  Научни скуп18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаProceedings
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Mirjana Laković-Paunović, Aleksandar Milašinović, Darko Knežević и Jovan Škundrić
  Страна од207
  Страна до220
  Веб адресаhttp://simterm.masfak.ni.ac.rs/

  Savremeni trendovi razvoja dizel motora

  Научни скупStručni skup tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2017
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториАлександар Милашиновић, Ђорђе Чича и Жељко Ђурић
  Страна од91
  Страна до119

  Sistem prenosa snage u funkciji povećanja stabilnosti vozila

  Научни скупStručni skup tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2017
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториЖељко Ђурић и Александар Милашиновић
  Страна од45
  Страна до61

  APPLYING THE LEAST SQUARES METHOD FOR DETERMINING PARAMETERS OF WEIBULL DISTRIBUTION FOR ANALYZING FAILURE ON THERMOENERGETIC FACILITY

  Научни скупDQM International Conference
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Svjetlana Dumonjic-Milovanovic, Дарко Кнежевић и Александар Милашиновић
  Страна од174
  Страна до187

  A KINEMATICALLY DRIVEN SLIDER CRANK MECHANISM

  Научни скупDEMI 2017 NTERNATIONAL Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering (13 ; Banja Luka ; 2017)
  DOI621.3(048) 621(048) 004(048)
  ПубликацијаBook of Prtoceedings
  Година2017
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић и Жељко Ђурић
  Страна од409
  Страна до422
  Веб адресаhttp://demi.ekonferencije.com/download.php/?resource=http://demi.ekonferencije.com/conference/downloadConferenceFile/245/21&name=Book%20of%20Abstracts.pdf

  LAGRANGE MULTIPLIERS OF THE CONSTRAINT FORCES OF THE SLIDER CRANK MECHANISM

  Научни скупInternational Scientific Conference COMETa 2016
  ПубликацијаProceeding of International Scientific Conference COMETa 2016
  Година2016
  АуториАлександар Милашиновић, Здравко Миловановић и Дарко Кнежевић
  Страна од47
  Страна до54
  Веб адресаwww.cometa.rs.ba

  ANALYSIS OF INFLUENCE OF NEW BLOCK OF THERMAL POWER PLANT GACKO II CONSTRUCTION WITH INSTALLED POWER OF 1X350 MW ON THE ENVIRONMENT

  Научни скупPower Plants 2016
  ПубликацијаE2016-072 Full Papers Proceeding of International Conference "Power Plants 2016", November 2016, Zlatibor Serbia
  Година2016
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Dragan Jeremic
  Страна од758
  Страна до776
  Веб адресаhttp://e2016.drustvo-termicara.com/

  Determination of Flow Rate through Radial Clearance at Zero Overlap inside the Hydraulic Components

  Научни скупSIMTERM
  ПубликацијаProceedings
  Година2015
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Саша Лалош
  Страна од790
  Страна до801
  Веб адресаhttp://simterm.masfak.ni.ac.rs/

  Internal Combustion Engine Torque Nonuniformity

  Научни скупSIMTERM 2015, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
  ПубликацијаSIMTERM PROCEEDINGS
  Година2015
  АуториAleksandar Milašinović и Здравко Миловановић
  Страна од1044
  Страна до1055

  ENGINE MISFIRE IDENTIFICATION BY MONITORING EXHAUST PRESSURE AND TEMPERATURE PULSATION IN THE EXHAUST MANIFOLDS

  Научни скуп12th International Conference On Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2015
  АуториS Biočanin, Željko Bulatović, Александар Милашиновић, Indir Mujanić и Ranko Božičković
  Страна од667
  Страна до681

  CRANKSHAFT ANGULAR VELOCITY OF A TEN‐CYLINDER DIESEL ENGINE AS A DIAGNOSTICS PARAMETER

  Научни скуп12th International Conference On Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2015
  АуториS Biočanin, Željko Bulatović, Александар Милашиновић, Indir Mujanić и Ranko Božičković
  Страна од651
  Страна до667

  OUTPUT TORQUE OF THE FLYWHEEL OF THE IC ENGINE VARIATIONS DURING AN ENGINE CYCLE

  Научни скупDEMI 2015
  Година2015
  АуториАлександар Милашиновић, Индир Мујанић, Жељко Булатовић и Жељко Ђурић

  RELIABILITY ASSESSMENT OF THERMAL POWER PLANTS

  Научни скупInterantional Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MENAGEMENT ICDQM-2014, Belgrade, Serbia, 27-28 June 2014
  ПубликацијаProccedings ICDQM-2014
  Година2014
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Svetlana Dumonjić-Milovanović и Јован Шкундрић
  Страна од274
  Страна до284

  CONVENTIONAL COAL-FIRED THERMAL POWER PLANTS – DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES OF USAGE

  Научни скупНаучно-стручни симпозијум Енергетска ефикасност ЕНЕФ 2013 Бања Лука, ISBN 978-99955-46-18-2
  ПубликацијаРад по позиву А2-14, Зборник радова ЕНЕФ 2013, COBISS.BH-ID 4047128
  Година2013
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од14
  Страна до23
  Веб адресаwww.enef etfbl.net

  ECOLOGICAL ASPECTS OF THE FACILITY OPERATION IN TECHNOLOGICAL SYSTEM OF THE ELECTRICITY PRODUCTION IN WIND POWER PLANTS

  Научни скупЕлектране 2012 Thermal Power Plants 2012, Златибор 2012
  ПубликацијаE2012-068
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Момир Самарџић, Светлана Думоњић-Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Винко Бабић
  Страна од811
  Страна до829
  Веб адресаwww.e2012.drustvo-termicara.com

  ANALYSIS OF THE WIND ENERGY POTENTIAL ON THE LOCATION OF THE MOUNTAIN ROCK TRUSINA IN REPUBLIKA SRPSKA

  Научни скупЕлектране 2012 Power Plants 2012, Друштво термичара Србије, Златибор
  ПубликацијаE2012-064
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Светлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од768
  Страна до781
  Веб адресаhttp://e2012.drustvo-termicara.com

  Economic and financial evaluation of the project of replacement of city heating plant (HP) Doboj with co-generation heat and power plant (CHP) TP-HP Doboj by the end of 2030

  Научни скупInternational Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM - 2012
  Година2012
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Јован Шкундрић и Свјетлана Думоњић-Миловановић
  Страна од327
  Страна до341

  Анализа одржавања и контроле рада магистралног гасовода Зворник-Бијељина на етапи разраде и пројектовања

  Научни скупInternational Conference Depedability and Quality Management ICDQM - 2012
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од633
  Страна до644

  Effect of changes of viscousity of mineral oil in the function of pressure on flowing through a long radial clearance

  Научни скуп12th Interantional Conference on Tribology
  ПубликацијаZbornik radova, kragujevac
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Здравко Миловановић и Vladimir Savić
  Страна од376
  Страна до381

  Analysis of influence of length of development of boundary layer on flow rate through radial clearence within haydraulic control components

  Научни скуп10. međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2011
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Здравко Миловановић
  Страна од71
  Страна до76

  Impact of the specific absorbers on the dynamic load of the IC engines crankshaft

  Научни скуп10. međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2011
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2011
  АуториIvan Filipović, Александар Милашиновић, Almir Blažević и Adnan Pecar
  Страна од681
  Страна до686

  Функције управљања термоенергетским постројењем у реалном времену

  Научни скуп14th International Conference Dependeability and Quality Management ICDQM-2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од676
  Страна до685

  Ремонтне активности на термоенергетским постројенјима (ТЕП)

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од148
  Страна до167

  Ревитализација опреме и постројења на термоелектранама

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од168
  Страна до184

  Техничка дијагностика термоенергетских постројења

  Научни скупМеђународна конференција Енергетика и одрживи развој - ТЕНОР 2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Фајик Бегић, В Шијачки-Жеравчић, Г Бакић, Д Милановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Момир Самарџић, Д Јеремић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од185
  Страна до199

  Термоенергетска постројења - одржив развој и заштита животне средине

  Научни скуп14th International Conference Dependeability and Quality Management ICDQM-2011
  Година2011
  АуториЗдравко Миловановић, Дарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Свјетлана Думоњић-Миловановић и Јован Шкундрић
  Страна од686
  Страна до694

  Analysis of changes of bulk modulus of mineral oil-effects on the dynamic behavior of hydraulic actuators

  Научни скуп12th Interantional Conference on Tribology
  ПубликацијаZbornik radova, Kragujevac
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић, Здравко Миловановић и Vladimir Savić
  Страна од370
  Страна до375

  Clearances in hydraulic components effect of obliteration of radial clearances

  Научни скупMeđunarodna konferencija-FT-2011
  ПубликацијаZbornik radova, Maribor
  Година2011
  АуториДарко Кнежевић, Vladimir Savić, Александар Милашиновић и Здравко Миловановић
  Страна од112
  Страна до122

  ИДЕНТИФИКАЦИЈА ВИЗИЛА

  Научни скупТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ВОЗИЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2010
  Година2010
  АуториАлександар Милашиновић, Мирослав Пећанац и Снежана Петковић
  Страна од61
  Страна до69

  Eksperimentalno istraživanje efekata zarastanja zazora u hidrauličkim komponentama

  Научни скуп32. Kongres-hipnef 2009
  ПубликацијаZbornik radova, Vrnjačka Banja
  Година2009
  АуториДарко Кнежевић и Александар Милашиновић
  Страна од35
  Страна до40

  Dijagnostika rada dizel motora na osnovu harmonijske analize ugaone brzine koljenastog vratila

  Научни скуп9. međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2009
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2009
  АуториАлександар Милашиновић, Ivan Filipović и Aleš Hribernik
  Страна од565
  Страна до572

  Matematički model za izbor karakteristika zamajca motora sus

  Научни скупVIII međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2007
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2007
  АуториАлександар Милашиновић, Ivan Filipović и Aleš Hribernik
  Страна од509
  Страна до514

  Perspektive upotrebe vode kao radnog fluida u hidrauličkim sistemima

  Научни скупVII međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2005
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2005
  АуториДарко Кнежевић, Александар Милашиновић и Krsto Mijanović
  Страна од101
  Страна до107

  Prilog identifikaciji parametara torziono oscilatornog sistema

  Научни скупVII međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2005
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2005
  АуториАлександар Милашиновић, Ivan Filipović и Aleš Hribernik
  Страна од549
  Страна до557

  Influence of low environmental temperatures on catalyst light-off time

  Научни скуп10h EAEC European Automotive Congress Paper EAEC05YU-EN13
  ПубликацијаZbornik radova, Beograd
  Година2005
  АуториСнежана Петковић, Radivoje Pešić, Александар Милашиновић и Stevan Veinović
  Страна од1
  Страна до9

  Determination of torsional vibrations of a diesel engine crankshaft

  Научни скуп, Inovative Automotive Technology-IAT 2005
  ПубликацијаZbornik radova, Bled
  Година2005
  АуториGorazd Bombek, Александар Милашиновић, Filipović Ivan и Aleš Hribernik

  Smjernice za matematičko modelovanje procesa u izduvnom cijevima motora

  Научни скупXIII međunarodni naučni simpozijum-Motorna vozila i motori
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2004
  АуториСнежана Петковић, Radivoje Pešić и Александар Милашиновић
  Страна од471
  Страна до481

  Nova goriva i njihov uticaj na okolinu

  Научни скупVI međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2003
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2003
  АуториСнежана Петковић, Александар Милашиновић и Miroslav Pećanac
  Страна од509
  Страна до514

  Parametarski pobuđene torzione oscilacije koljenastog vratila motora sus

  Научни скупNauka i motorna vozila
  Година2003
  АуториАлександар Милашиновић

  Metod konačnih elemenata – pregled nekih softverskih rješenja

  Научни скупMeđunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike – DEMI
  ПубликацијаZbornik radova DEMI 2003
  Година2003
  АуториСимо Јокановић, Aleksandar Milašinović и Darko Knežević
  Страна од361
  Страна до368

  Konkurentno inžinjerstvo sa savremenim CAD/CAM sistemima

  Научни скуп29. JUPITER Konferencija
  ПубликацијаZbornik radova 29. JUPITER Konferencija
  Година2003
  АуториСимо Јокановић, Александар Милашиновић и Branislav Jovković
  Страна од2.37
  Страна до2.42

  CAD/CAM sistemi i konkurentno inženjerstvo

  Научни скупMeđunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike – DEMI
  ПубликацијаZbornik radova DEMI 2002
  Година2002
  АуториСимо Јокановић и Александар Милашиновић
  Страна од249
  Страна до257

  Дискрeтнe вриjeднoсти кoeфициjeнтa кoриснoг дejствa

  Научни скупXVIII мeђунaрoдни нaучнo-стручни скуп-Нaукa и мoтoрнa вoзилa
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2001
  АуториMilan Đudurović, Александар Милашиновић и Borislav Bajić
  Страна од103
  Страна до107

  Stabilnost kretanja torziono-oscilatornog sistema koljenastog vratila motora sus

  Научни скуп4. međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije DEMI 2001
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2001
  АуториАлександар Милашиновић, Ivan Filipović, Borislav Bajić и Jovo Mrđa

  Diskretne vrijednosti koeficijenta korisnog dejstva

  Научни скупXVIII međunarodni naučno-stručni skup-Nauka i motorna vozila
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2001
  АуториАлександар Милашиновић, Milan Đudurović и Borislav Bajić
  Страна од103
  Страна до107

  Kontrola dimaničke stabilnosti vozila

  Научни скуп3. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 2000
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2000
  АуториBorislav Bajić, Milan Đudurović и Александар Милашиновић

  Analiza uticaja promjenljivosti momenta inercije na torzione oscilacije koljenastog vratila motora sus

  Научни скуп3. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 2000
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2000
  АуториАлександар Милашиновић, Ivan Filipović и Jovo Mrđa
  Страна од320
  Страна до326

  Nove tehnike napajanja dizel motora gorivom

  Научни скуп3. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 2000
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2000
  АуториАлександар Милашиновић, Jovo Mrđa и Borislav Bajić
  Страна од314
  Страна до320

  Analiza elastičnog elementa mjernog pretvarača sile

  Научни скуп3. međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 2000
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година2000
  АуториŽivko Pejašinović и Александар Милашиновић
  Страна од131
  Страна до135

  Ispitivanje dinamičkih karakteristika projektovanog vozila

  Научни скупDeseti međunarodni naučni simpozijum-Motorna vozila i motori
  ПубликацијаZbornik radova, Kragujevac
  Година1998
  АуториMilan Đudurović, Radoslav Latinčić и Александар Милашиновић
  Страна од333
  Страна до337

  Direktno ubrizgavanje benzina- izazov za buduće upravljačke sisteme

  Научни скупI međunaraodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji-DEMI '98
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година1998
  АуториАлександар Милашиновић, Снежана Петковић и Jovo Mrđa
  Страна од154
  Страна до160

  Računarske metode za određivanje parametara u toku izmjene radne materije kod motora sus

  Научни скупI međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji-DEMI '98
  ПубликацијаZbornik radova Banja Luka
  Година1998
  АуториСнежана Петковић, Jovo Mrđa и Александар Милашиновић
  Страна од140
  Страна до147

  Matematičko modelovanje strujanja u kanalima motora sus

  Научни скупI međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji-DEMI '98
  ПубликацијаZbornik radova, Banja Luka
  Година1998
  АуториАлександар Милашиновић, Снежана Петковић и Jovo Mrđa
  Страна од147
  Страна до154

Књиге

  Уљна хидраулика и пнеуматика

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет
  ISBN978-99938-39-77-4
  Година2018
  АуториДарко Кнежевић, Драган Шешлија, Александар Милашиновић и Саша Лалош
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна508

  Kinematika i dinamika klipnog mehanizma

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN978-99938-39-76-7
  Година2018
  АуториАлександар Милашиновић, Дарко Кнежевић и Здравко Миловановић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна205

  Održivo planiranje energije: tehnologije i energetska efikasnost

  ИздавачIstraživački centar "DQM",Republika Srbija
  ISBN978-86-86355-35-5
  Година2017
  АуториЗдравко Миловановић, Ljubiša Papić, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Александар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна782
  Веб адресаwww.dqmcenter.com

  Tehnologija tehničkog pregleda vozila

  ИздавачUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj
  ISBN987-99955-36-20-6
  Година2010
  АуториАлександар Милашиновић и Дарко Кнежевић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна222

  Механика флуида

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци Машински факултет
  ISBN978-99938-39-28-6
  Година2010
  АуториДарко Кнежевић и Александар Милашиновић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна334