Навигација

С20-46 - Менаџмент људских ресурса

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПримијењена социологија
НазивМенаџмент људских ресурса
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С20-46обавезан53П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
НемаНема
Циљеви изучавања предмета
Упознати менаџмент људских ресурса као дио опште стратегије предузећа. Упознати студенте с теоријским основама МЉР неопходним за разумијевање и усмјеравање људи ка стварању услова за реализацију стратешких циљева предузећа. Основни циљ предмета јесте да се студенти упознају са савременим концептом, циљевима и задацима МЉР и савладају управљачке методе и технике, које подстичу организациону успјешност и мотивацију појединаца. Развити способност студента за ефикасно управљање људима на послу, смисао за етику и јак осјећај друштвене одговорности
Исходи учења (стечена знања)
Упознавање функција људских ресурса. Способност сагледавања промјена и програмирање функција у организацији. Вјештине примјењивања МЉР функција. Стицање вјештине управљања људским ресурсима, као и знања за њихов креативни развој. Способност рада у групама. Анализа појава, закључивање и давање сугестија за будућност. Студенти ће научити како да поступају са људима у организацији, како да их уводе у процес рада, да их мотивишу, едукују, награђују, да би постизали што боље радне резултате. Оспособиће се за рјешавање практичних проблема из области МЉР.
Садржај предмета
МЉР у савременом пословном окружењу; МЉР у организацији; Анализа и обликовање посла; Планирање људских ресурса; Регрутовање кандидата; Селекција кандидата; Обука запослених; Развој запослених; Управљање успјешношћу запослених; Награђивање запослених; Радни односи и колективно преговарање.
Методе извођења наставе
Предавања, пословни случајеви, вјежбе, анализа функција људских ресурса у конкретним организацијама.
Литература
  1. Золак Пољашевић, Б. (2021). Менаџмент људских ресурса: Традиционални у сусрет савременом приступу. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци
Облици провере знања и оцењивање
Колоквијум 1 (0-20 бод); Колоквијум 2 (0-20 бод.); Завршни испит (0-50 бод.); Похађање наставе (0-5 бодова); Активности на настави 0-(5 бодова).
Посебна назнака
Нема