Navigacija

S20-46 - Menadžment ljudskih resursa

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Primijenjena sociologija
Naziv Menadžment ljudskih resursa
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S20-46 obavezan 5 3P + 1V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznati menadžment ljudskih resursa kao dio opšte strategije preduzeća. Upoznati studente s teorijskim osnovama MLJR neophodnim za razumijevanje i usmjeravanje ljudi ka stvaranju uslova za realizaciju strateških ciljeva preduzeća. Osnovni cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa savremenim konceptom, ciljevima i zadacima MLJR i savladaju upravljačke metode i tehnike, koje podstiču organizacionu uspješnost i motivaciju pojedinaca. Razviti sposobnost studenta za efikasno upravljanje ljudima na poslu, smisao za etiku i jak osjećaj društvene odgovornosti
Ishodi učenja (stečena znanja)
Upoznavanje funkcija ljudskih resursa. Sposobnost sagledavanja promjena i programiranje funkcija u organizaciji. Vještine primjenjivanja MLJR funkcija. Sticanje vještine upravljanja ljudskim resursima, kao i znanja za njihov kreativni razvoj. Sposobnost rada u grupama. Analiza pojava, zaključivanje i davanje sugestija za budućnost. Studenti će naučiti kako da postupaju sa ljudima u organizaciji, kako da ih uvode u proces rada, da ih motivišu, edukuju, nagrađuju, da bi postizali što bolje radne rezultate. Osposobiće se za rješavanje praktičnih problema iz oblasti MLJR.
Sadržaj predmeta
MLJR u savremenom poslovnom okruženju; MLJR u organizaciji; Analiza i oblikovanje posla; Planiranje ljudskih resursa; Regrutovanje kandidata; Selekcija kandidata; Obuka zaposlenih; Razvoj zaposlenih; Upravljanje uspješnošću zaposlenih; Nagrađivanje zaposlenih; Radni odnosi i kolektivno pregovaranje.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, poslovni slučajevi, vježbe, analiza funkcija ljudskih resursa u konkretnim organizacijama.
Literatura
  1. Zolak Poljašević, B. (2021). Menadžment ljudskih resursa: Tradicionalni u susret savremenom pristupu. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Kolokvijum 1 (0-20 bod); Kolokvijum 2 (0-20 bod.); Završni ispit (0-50 bod.); Pohađanje nastave (0-5 bodova); Aktivnosti na nastavi 0-(5 bodova).
Posebna naznaka
Nema