Навигација

СР1-62 - Теорије и модели психосоцијалног рада

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивТеорије и модели психосоцијалног рада
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СР1-62обавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан седми семетар
Циљеви изучавања предмета
Стицање знања о психосоцијалном раду и релевантним теоријским приступима.
Исходи учења (стечена знања)
основна знања о релевантним приступима у психосоцијалном раду; оспособљавање за психосоцијални рада сходно потребама и проблемима клијената социјалног рада; стицање вјештина у третману особа које имају психосоцијалне проблеме; стицање вјештина савјетовања у пракси социјалног рада..
Садржај предмета
Увод у предмет; Однос психологије и социјалног рада; Појам психосоцијалног рада Ментално здравље и поремећаји; Психолошке кризе; Психодинамска теорија и терапија; Персоналистичка теорија и терапија; Когнитивно-бихејвиорална теорија и терапија; Егзистенцијалистичка теорија и терапија; Хуманистичка теорија и терапија; Гешталт теорије и терапија; Теорија избора и реалитетна терапија; Системска породична терапија; Интегративни приступ; Етички и мултикултурални аспекти у примјени психосоцијалног рада.
Методе извођења наставе
предавања, пауер-поинт презентација, анализа случајева из праксе.
Литература
  1. Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 66-519;
  2. Петровић, Ј. (2016). Психотерапијске основе психосоцијалног рада, скрипта. Бања Лука: Факултет политичких наука
  3. Ajduković, M. Kajvert, L. (2004 ). Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 13-35.
  4. Srna, J. (2012). Psihoterapija i savetovanje - teorija, praksa, istraživanje, Beograd: Zavod za udžbenike;
  5. Frankl V. (1987). Nečujan vapaj za smislom, Zagreb: Naprijed
Облици провере знања и оцењивање
тест, семинарски радови, завршни испит.
Посебна назнака
-