Navigacija

SR1-62 - Teorije i modeli psihosocijalnog rada

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Socijalni rad
Naziv Teorije i modeli psihosocijalnog rada
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
SR1-62 obavezan 8 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan sedmi semetar
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje znanja o psihosocijalnom radu i relevantnim teorijskim pristupima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
osnovna znanja o relevantnim pristupima u psihosocijalnom radu; osposobljavanje za psihosocijalni rada shodno potrebama i problemima klijenata socijalnog rada; sticanje vještina u tretmanu osoba koje imaju psihosocijalne probleme; sticanje vještina savjetovanja u praksi socijalnog rada..
Sadržaj predmeta
Uvod u predmet; Odnos psihologije i socijalnog rada; Pojam psihosocijalnog rada Mentalno zdravlje i poremećaji; Psihološke krize; Psihodinamska teorija i terapija; Personalistička teorija i terapija; Kognitivno-bihejvioralna teorija i terapija; Egzistencijalistička teorija i terapija; Humanistička teorija i terapija; Geštalt teorije i terapija; Teorija izbora i realitetna terapija; Sistemska porodična terapija; Integrativni pristup; Etički i multikulturalni aspekti u primjeni psihosocijalnog rada.
Metode izvođenja nastave
predavanja, pauer-point prezentacija, analiza slučajeva iz prakse.
Literatura
  1. Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 66-519;
  2. Petrović, J. (2016). Psihoterapijske osnove psihosocijalnog rada, skripta. Banja Luka: Fakultet političkih nauka
  3. Ajduković, M. Kajvert, L. (2004 ). Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć, str. 13-35.
  4. Srna, J. (2012). Psihoterapija i savetovanje - teorija, praksa, istraživanje, Beograd: Zavod za udžbenike;
  5. Frankl V. (1987). Nečujan vapaj za smislom, Zagreb: Naprijed
Oblici provere znanja i ocenjivanje
test, seminarski radovi, završni ispit.
Posebna naznaka
-