Навигација

Архива новости

Јавна набавка опреме за систем ватродојаве за потребе Електротехничког факултета УБЛ - поновљени поступак, „Сл. гласник БиХ“ бр: 45 од 09.06.2014. год.

Јавна набавка опреме за систем ватродојаве за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци-поновљени поступак. „Службени гласник БиХ“ број: 45 од 09.06.2014. године

Тендерска документација за јавну набавку робота за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Тендерска документација за јавну набавку робота за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци Анекси Тендерска документација - енглески Анекси - енглески

Обавјештење о набавци са међународном објавом бр. 200-1-1-87/14, Сл. гласник БиХ бр. 41 од 26.05.2014.

Обавјештење о набавци са међународном објавом бр. 200-1-1-87/14Обавјештење о набавци са међународном објавом бр. 200-1-1-87/14, Сл. гласник бр. 41 од 26.05.2014.Објава Обавјештење о набавци са међународном објавом бр. 200-1-1-87/14, Сл. гласник БИХ бр....

Јавна набавка информатичке опреме за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци у оквиру реализације ТЕМПУС пројекта-поновљени поступак, „Сл. гласник БиХ“ бр. 41 од 26.05.2014.

Јавна набавка информатичке опреме за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци у оквиру реализације ТЕМПУС пројекта-поновљени поступак, „Сл. гласник БиХ“ бр. 41 од 26.05.2014.

Исправка Обавјештења о јавној набавци гасно-масеног спектрометра за потребе Природно-математичког факултета у оквиру реализације TEMPUS пројекта

Исправка Обавјештења о јавној набавци гасно-масеног спектрометра за потребе Природно-математичког факултета у оквиру реализације TEMPUS пројекта

Измјене и допуне Тендерске документације број ЈН/05-3.70-2/14 у поступку јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Универзитета у Бањој Луци

Измјене и допуне Тендерске документације број ЈН/05-3.70-2/14 у поступку јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Универзитета у Бањој Луци:- Тачка 5.8 под а) мијења се и гласи „референтне листе извршених испорука средстава за...

Јавна набавка гасно-масеног спектрометра за потребе Природно-математичког факултета у оквиру реализације TEMPUS пројекта, Сл. гласник БиХ бр: 16 од 03.03.2014. године

Јавна набавка гасно-масеног спектрометра за потребе Природно-математичког факултета у оквиру реализације TEMPUS пројекта, Сл. гласник БиХ бр: 16 од 03.03.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци-поновљени поступак, Сл. гласник БиХ бр. 16, 03.03.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци-поновљени поступак, Службени гласник БиХ број 16 од 03.03.2014. године

Тендерска документација за заједничку јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Организационих јединица Универзитета у Бањој Луци

Тендерска документација за заједничку јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Организационих јединица Универзитета у Бањој Луци Анекси 

Обавјештење о набавци број 200-1-1-1-79/14, објављено у Службеном гласнику БиХ број 10 од 10.02.2014. године

У прилогу ван достављам Обавјештење о набавци број 200-1-1-1-79/14, објављено у Службеном гласнику БиХ број 10 од 10.02.2014. године, а које се односи на јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене запотребе Организационих јединица Универзи...

Јавна набавка израде гасног хроматографа за потребе Пољопривредног факултета. Службени гласник БиХ број: 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка израде гасног хроматографа за потребе Пољопривредног факултета. Службени гласник БиХ број: 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, Сл. гласник БиХ бр. 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, Службени гласник БиХ број 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка oпреме за опремање лабораторије за енергетксу ефикасност у зградарству за потребе АГФ-а. Службени гласник БиХ број: 98 од 16. 12.2013. године.

Јавна набавка израде челично базне плоче са Т-уторима за потребе Машинског факултета. Службени гласник БиХ број: 95 од 09. 12.2013. године

Додатно обавјештење број 200-7-1-4-71/13 за јавну набавку стоматолошког материјала и опреме за потребе студијског програма Стоматологија Медицинског факултета Додатно обавјештење за конкурентски захтјев број 200-7-1-4-71/13, Службени гласник БиХ бр. 93

Тендерска документација за јавну набавку извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој ЛуциАнекси ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ  200-1-3-1-61/13 PROCUREMENT NOTICE – INTERNATIONAL PUBLI...

Јавна набавка извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци