Навигација

Архива новости

Тендерска документација за јавну набавку извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој ЛуциАнекси ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ  200-1-3-1-61/13 PROCUREMENT NOTICE – INTERNATIONAL PUBLI...

Јавна набавка извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци

Jавна набавка и монтажа опреме у оквиру реализације главног пројекта информационог система за потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци - поновљени поступак

Јавна набавка и монтажа опреме у оквиру реализације главног пројекта информационог система за потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 49. сједници одржаној дана 25.02.2013. године је усвојио План јавних набавки за 2013. годину Прилог: План набавки Универзитета у Бањој Луци за 2013. годину

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 49. сједници одржаној дана 25.02.2013. године је усвојио План јавних набавки за 2013. годинуПлан набавки Универзитета у Бањој Луци за 2013. годину

Универзитет у Бањој Луци продаје моторно возило: Марка возила : Мазда Тип возила : Premacy Година производње: 2002. година Врста мотора: Дизел Снага мотора: 74 kw Радни обим мотора: 1998 cm³ Возило одјављено 21.09.2012. године Почетна цијена:  1.500,00...

Прилог Обавјештење о ЈН број: 200-1-1-1-41/12 објављено у Сл. гласнику бр. 79 од 08.10.2012. године

Обавјештење о набавци Инфорамационог система за потребе Универзитета у Бањој Луци ИСУБЛ путем  Отвореног поступка    

Јавна набавка тонера за потребе Универзитета у Бањој Луци.Обавјештење о јавној набавци, број: 200-1-1-1-28/12 објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 52 од 09.07.2012. године.

Јавна набавка и монтажа активне мрежне опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци.Обавјештење о јавној набавци, број: 200-1-1-1-29/12 објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 52 од 09.07.2012. године.

Јавна набавка средстава за чишћење и одржавање за потребе Универзитета у Бањој Луци.Обавјештење о јавној набавци, број: 200-1-1-1-27/12 објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 52 од 09.07.2012. године.

Јавна набавка аутомобила за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци – поновљени поступак.Обавјештење о јавној набавци, број: 200-7-1-4-30/12, објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 54 од 16.07.2012. године.

Јавна набавка извођења радова на изградњи зграде Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци.Обавјештење о јавној набавци, број: 200-1-3-1-31/12 објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 54 од 16.07.2012. године.

Јавна набавка опреме за узорковање земљишта за потребе Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци, број: 200-7-1-4-19/12, објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 29 од 16.04.2012. године.  

Јавна набавка опреме у сврху реализације пројекта „Развој терапијског мониторинга лијекова“ за потребе Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци, број: 200-7-1-4-18/12, објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број:...

Јавна набавка текстурометра за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци, број: 200-1-1-1-16/12, објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 19 од 12.03.2012. године.

Јавна набавка извођења радова на санацији крова зграде Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци доградњом мансарде. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Јавна набавка лабораторијске опреме за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Јавна набавка опреме и хемикалија за потребе Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

08.12.2011. године Јавна набавка електроагрегата за лов рибе са пратећом опремом за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 96 од 05.12.2011. годин...