Навигација

Архива новости

Министарство просвете и науке Републике Србије објавило је Конкурс за додјелу 40 стипендија за школску 2012/13. годину у оквиру Пројекта: „Србија за Србе из региона“. Министарство позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице ст...

    На основу одредаба члана 69. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11), члана 43. Статута Универзитета у Бањој Луци, Правила поступка за избор ректора и проректора Универзитета у Бањој Луци, број: 05-14...

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује   Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 11.04.2012.године

Данас, 21. марта, Административна служба Града расписала је јавни конкурс за пријем 17 приправника са високом стручном спремом у Административну службу Града Бања Лука. На конкурс се могу јавити лица која до сада нису заснивала радни однос у свом зани...

На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју ("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12) и Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма („Службени гласник Републике Српс...

Конкурс за докторске кандидате преко Марија Кири пројекта на Универзитету Szczecin, Пољска Рок за пријаву апликација: 13. април, 2012. године Неопходно добро познавање енглеског језика Кандидати требају послати свој CV и писмо намјере на сљедецу име...

На основу одредби члана 10. Правилника о поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци и Одлуке Сената Универзитета о расписивању конкурса и именовању Комисије за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета...

На основу члана 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10 и 104/11) и Одлуке Владе Републике Српске од 17.11.2011. године, о броју студената који се уписују у прву годину II циклуса студија на јавне високошколске ...

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује Конкурс за избор наставника и сарадника за ужу умјетничку и ужу научну област 28.12.2011.године

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци - децембар 2011. године  

  На основу члана 16. став 6. Закона о студентском стандарду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 34/08), члана 4. а у вези са чланом  6. став 1. тачка а) Правилника о додјели студентских стипендија (''Службени гласник Републике Српске'', б...

На основу члана 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10 и 104/11) и Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2125/11 од 21.09.2011. године, о броју студената који се уписују у прву годину III циклуса студи...

На основу члана 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10 и 104/11) и Одлуке Владе Републике Српске од 17.11.2011. године, о броју студената који се уписују у прву годину II циклуса студија на јавне високошколске ...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1240/11 од 08.06.2011. године, о броју ванредних студената који се уписују у прву годину првог цикл...

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује КОНКУРС I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: За уже научне области: 1. Термотехнички системи, на наставним предметима: Топлотене турбомашине; Пумпе, комресори и вент...

Објављени јавни конкурси за додјелу стипендија студентима високошколских установа дана 27.10.2011. године у Независним новинама. Рок за подношење пријава са документацијом 30 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама. Образац пријаве за јав...

На основу члана 138. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује КОНКУРС I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: За ужу умјетничку област: 1. Графика, на наставним предметима: Графика 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Графика-изборни 1,2,3,4,5,6...

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава поништења дијела Конкурса, тражи се.- Молим Вас да у сриједу 12.10.2011. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите поништење дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Гласу Српске“ ...

На основу члана 138. став 3. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује Конкурс за избор наставника, сарадника и наставника страног језика на Универзитету у Бањој Луци

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-553/11 од 30.03.2011. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија ...

На основу члана 138. став 3. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета расписује Конкурс за избор наставника и сарадника за ужу умјетничку и уже научне области 24.08.2011.pdf