Навигација

Архива новости

Гласачки листић за изборе чланова Студентског парламента и гласачки листић за изборе чланова Наставно-научног вијећа

Гласачки листић за изборе чланова Студентског парламента и гласачки листић за изборе чланова Наставно-научног вијећа

На основу одредби Правилника о поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци и Одлуке Сената Универзитета о расписивању конкурса и именовању Комисије за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Л...

Број: 01-3.623/13Датум: 18.02.2013. године. На основу члана 5. Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/умјетничко вијеће факултета/академије и Сената Високе школе унутрашњих послова и Одлук...

Број: 01/04.2-583-1/13Датум: 15.02.2013. годинеЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕБАЊА ЛУКА   ПРЕДМЕТ: Објава исправке дијела Конкурса, тражи се.- Молимо Вас да у сриједу 20.03.2013. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите Исправку дијела текста Конкурса...

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава поништења дијела Конкурса, тражи се -  Молим Вас да у сриједу 06.02.2013. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите поништење дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од ...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10; 104/11; 84/12) и ОдлукеВладе Републике Српске, број: 04/1‐012‐2‐1339/12 од 15.06.2012. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог ...

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава исправке  дијела Конкурса, тражи се.- Молим Вас да у сриједу 26.12.2012. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите, исправку дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од 0...

Молим Вас да у сриједу 19.12.2012. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите Исправку дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од 05.12.2012. године.             Дио текста Конкурса који се исправља:   „ИСПРАВКА ДИЈЕ...

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава исправке  дијела Конкурса, тражи се.- Молим Вас да у сриједу 12.12.2012. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите Исправку дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од 05...

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава поништења дијела Конкурса, тражи се.- Молим Вас да у сриједу 05.11.2012. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите поништење дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од 3...

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује Конурс за избор наставника, сарадника и наставника страног језика на Универзитету у Бањој Луци

Позив на конкурс Стипендије Француске Владе за Мастер 2 студије 2013-2014 "Прилика за динамичан Мастер и професионално усавршавање студирајући у Француској" Француска Влада сваке године додјељује студијске стипендије нивоа Мастер 2 (постдипломски студи...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2297/12 од 26.09.2012. године, о броју студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студи...

Министарство науке и технологије Републике Српске расписало је конкурс: Средства за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској за III и IV квартал 2012. годинеМинистарство науке и технологије Републике Српске обавјештава иноваторе и организац...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1339/12 од 15.06.2012. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студиј...

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске расписало је 23. јула 2012. године три конкурса у области спорта: - Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ, - Конкурс за суфинансирање прој...