Навигација
Viber

Информацја са 30. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 30. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 01. новембра 2018. године, донесена је Одлука о укупном броју професора емеритуса који ће бити бирани у академској 2018/19. години.

Сенат је усвојио и План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци за 2019. годину.

Донесена је и Одлука о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци. У склопу ове тачке дневног реда, донесена је Одлука о додјели Повеље Универзитета, као о Одлука о додјели Златне значке за постигнут успјех најбољим дипломираним студентима УНИБЛ.

Чланови Сената на сједници у просторијама Ректората, разматрали су и анализу уписа студентата на све циклусе студија на УНИБЛ у академској 2018/19. години.

Рамотрен је и подржан Приједлог одлуке Филолошког факултета о измјенама и допунама наставних планова на свим студијским програмима првог циклуса студија на овом факуклтету.

Сенат је на 30 сједници подржао и приједлоге одлука наставног – научних вијећа. Тако је на приједлог ННВ Филозофског факултета, разрјешен дужности досадашњи и именован нови  руководилац СП Учитељски студији. На приједлог наставно – умјетничког вијећа Академије умјетности, разрјешен је досадашњи и именован нови шеф Катедре за солфеђо и музичку педагогију Студијског програма музичка умјетност. На приједлог ННВ Машинског факултета, донесена је одлука о именовању шефа Катедре за механику и конструкције. Подржани су и приједлози о именовању шефова више катедри на Пољопривредном факултету

Донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања на више организационих јединица. Сенат је донио и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисретацијама за кандидате са Пољопривредног и Шумарског факултета.

Одлучио је Сенат и да се више уџбеника универзитетских професора, објаве као унверзитетска литература. Ријеч је о уџбеницима са: Електротехничког факултета, Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Правног и Прирдоно-математичког факултета.

Највише тијело УНИБЛ, дало је и подршку за закључивање више уговора из области међународне и међууниверзитетске сарадње.

Рамотрен је и усвојен Приједлог одлуке  Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности за продужење рока за одбрану докторске дисертације мр Саши Павловићу под називом „Могућности примјене информационо комуникационе технологије у настави музичког описмењавања“. На приједлог ННВ Електротехничког факултета, подржан је Приједлог одлуке за продужење рока за одбрану докторске дисертације мр Михајлу Савићу под називом „Нови систем за надзор рачунарске инфраструктуре као сервиса“.

Сенат је дао и сагласност мр Мирку Шебезу за продужење рока за одбрану докторске дисертације под називом „Структура и начини природног обнављања шума букве и јеле са смрчом“.

На приједлог ННВ Економског факултета, одобрено је да се пензионисани наставник проф. др Милован Винчић, ангажује у академској 2018/19. години. Проф. Винчић ће на приједлог ННВ Технолошког факултета у текућој академској години бити ангажован и на Технолошком факултету.

Сенат је размотрио и усвојио Приједлог одлуке Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци о конституисању Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности.

На 30. сједници Сенат је именовао члана Комисије за додјелу награда и признања Универзитета у Бањој Луци из реда студената.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8171/large_unibl_logo_novi.png