Navigacija
Viber

Informacja sa 30. sjednice Senata

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Na 30. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 01. novembra 2018. godine, donesena je Odluka o ukupnom broju profesora emeritusa koji će biti birani u akademskoj 2018/19. godini.

Senat je usvojio i Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 2019. godinu.

Donesena je i Odluka o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci. U sklopu ove tačke dnevnog reda, donesena je Odluka o dodjeli Povelje Univerziteta, kao o Odluka o dodjeli Zlatne značke za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima UNIBL.

Članovi Senata na sjednici u prostorijama Rektorata, razmatrali su i analizu upisa studentata na sve cikluse studija na UNIBL u akademskoj 2018/19. godini.

Ramotren je i podržan Prijedlog odluke Filološkog fakulteta o izmjenama i dopunama nastavnih planova na svim studijskim programima prvog ciklusa studija na ovom fakukltetu.

Senat je na 30 sjednici podržao i prijedloge odluka nastavnog – naučnih vijeća. Tako je na prijedlog NNV Filozofskog fakulteta, razrješen dužnosti dosadašnji i imenovan novi  rukovodilac SP Učiteljski studiji. Na prijedlog nastavno – umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti, razrješen je dosadašnji i imenovan novi šef Katedre za solfeđo i muzičku pedagogiju Studijskog programa muzička umjetnost. Na prijedlog NNV Mašinskog fakulteta, donesena je odluka o imenovanju šefa Katedre za mehaniku i konstrukcije. Podržani su i prijedlozi o imenovanju šefova više katedri na Poljoprivrednom fakultetu

Donesena je i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja na više organizacionih jedinica. Senat je donio i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disretacijama za kandidate sa Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta.

Odlučio je Senat i da se više udžbenika univerzitetskih profesora, objave kao unverzitetska literatura. Riječ je o udžbenicima sa: Elektrotehničkog fakulteta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Pravnog i Prirdono-matematičkog fakulteta.

Najviše tijelo UNIBL, dalo je i podršku za zaključivanje više ugovora iz oblasti međunarodne i međuuniverzitetske saradnje.

Ramotren je i usvojen Prijedlog odluke  Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti za produženje roka za odbranu doktorske disertacije mr Saši Pavloviću pod nazivom „Mogućnosti primjene informaciono komunikacione tehnologije u nastavi muzičkog opismenjavanja“. Na prijedlog NNV Elektrotehničkog fakulteta, podržan je Prijedlog odluke za produženje roka za odbranu doktorske disertacije mr Mihajlu Saviću pod nazivom „Novi sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa“.

Senat je dao i saglasnost mr Mirku Šebezu za produženje roka za odbranu doktorske disertacije pod nazivom „Struktura i načini prirodnog obnavljanja šuma bukve i jele sa smrčom“.

Na prijedlog NNV Ekonomskog fakulteta, odobreno je da se penzionisani nastavnik prof. dr Milovan Vinčić, angažuje u akademskoj 2018/19. godini. Prof. Vinčić će na prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta u tekućoj akademskoj godini biti angažovan i na Tehnološkom fakultetu.

Senat je razmotrio i usvojio Prijedlog odluke Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci o konstituisanju Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti.

Na 30. sjednici Senat je imenovao člana Komisije za dodjelu nagrada i priznanja Univerziteta u Banjoj Luci iz reda studenata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8171/large_unibl_logo_novi.png