Навигација
Viber

Информација са 3. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 3. сједници одржаној 3.10.2017. године разматрао је и усвојио Правилник о допуни Правилника о раду Универзитета у Бањој Луци, те Правилник о допуни Правилника о материјалној и дисциплинској одговорности радника Универзитета у Бањој Луци.

Након разматрања Упутства о начину реализације пројеката на Универзитету у Бањој Луци, усвојен је закључак да се текст врати радној групи задуженој за његову израду како би у року од 15 дана извршила корекције, у складу са приједлозима изнесеним на сједници УО.
 
На истој сједници УО је дао сагласност Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци  на Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, институтских обиљежја, заставе и печата Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци.

Такође, прихваћен је приједлог  ННВ Медицинског факултета Универзитета за измјену Одлуке о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2017/18. годину, те је исто тако дата сагласност и на Трошковник овог факултета за академску 2017/18. годину.

Управни одбор је на својој 3. сједници донио и Одлуку о расписивању конкурса за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду.

Такође, дата је сагласност за закључивање: Уговора између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Торину- Програм Erasmus+, те Споразума о сарадњи између Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и Архитектонског факултета Универзитета Sapienza у Риму, Италија.

УО је донио и Одлуку о давању сагласности за провођење заједничке јавне набавке у оквиру Еразмус+ пројекта NatRisk - „Развој мастер програма за управљање ризицима од природних катастрофа у земљама Западног Балкана“; као и Одлуку о покретању поступка јавне набавке и Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку покретног планетаријума за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Након разматрања, прихваћена је Молба Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци за измјену Одлуке, број: 03/04-3.813-30/17 о накнади за рад у Студентском парламенту Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6959/unibl_logo_novi.png