Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Татјане Ножица Радуловић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 11.11.2014. године, донијело је одлуку број: 18-3-799/2014 о именовању Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр sc. мед. Татјане Ножица Радуловић под називом „Квалитет живота пацијената након имплантације тоталне ендопротезе кољена и медицинске рехабилитације“, у саставу:

1. Др Славица Јандрић, редовни професор, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Милица Лазовић, ванредни професор, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан;
3. Др Татјана Бућма, ванредни професор, ужа научна област Анатомија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр sc. мед. Татјане Ножица Радуловић, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у
Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Татјане Ножица Радуловић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3883/medicinski-fakultetST.jpg