Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2503-III-11/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће Факултета је на сједници одржаној 17.12.2014. године донијело Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације мр Огњена Ерића, под називом: Утицај инвестиција Европске уније на развој Западног Балкана, и именовало Комисију за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Горан Поповић, ванредни професор, ужа научна област: Међународна економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Гордана Ченић-Јотановић, редовни професор, ужа научна област: Међународна економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Гојко Рикаловић, редовни професор, ужа научна област: Економска политика и развој, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидату, његове стручне квалификације, досадашњи научно-истраживачки рад, објављене научне и стручне радове, овијенила је оригиналност, значај и научни допринос истраживања које кандидат намјерава провести. Након разматрања подобности кандидата мр Огњена Ерића и теме под насловом Утицај инвестиција Европске уније на развој Западног Балкана, комисија у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњена Ерића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3902/logoEF.jpg