Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Танасић

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2254-II-5/14, а на основу члана 31. Правилника о наставно-научном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће Факултета је на сједници одржаној 18.11.2014. године донијело Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Љиљане Танасић под насловом: "Трансферне цијене као детерминанта финансијског и пореског положаја повезаних правних лица".

Истом одлуком именована је и Комисија за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Душко Шњегота, ванредни професор, ужа научна област: Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област: Рачуноводство и ревизија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Ката Шкарић-Јовановић, редовни професор, ужа научна област: Рачуноводство, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Танасић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3898/logoEF.jpg