Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Избори у звањаМашински факултет

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Мотори и моторна возила:
1. Проф. др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област Термотехнички системи, Машински факултет Универзитета у Бањој Луци;
2. Проф. др Иван Филиповић, редовни професор, ужа научна област: Мотори и моторна возила, Машински факултет Универзитета у Сарајеву;
3. Проф. др Мирољуб Томић, редовни професор, ужа научна област: Мотори СУС, Машински факултет Универзитета у Београду


СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ И НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Предмет: Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање  извјештаја за избор у академско звање

Одлуком Научно-наставног вијећа, Машинског факултета у Бањој Луци број 16/3.749/12 од 15.06.2012. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање, по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 11.04.2012. године за избор наставника за ужу научну област Мотори и моторна возила.  На расписани конкурс Машинског факултета у Бањој Луци за избор у звање наставника за ужу научну област Мотори и моторна возила, објављеном у дневном листу Глас српске од 11.04.2012. године, пријавио се један кандидат и то др Александар Милашиновић, доцент Машинског факултета у Бањој Луци на ужој научној области: Мотори и моторна возила.

На основу разматрања конкурсног материјала, а у складу са Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, подносимо Наставно-научном вијећу Машинског факултета у Бањој Луци, ради даљег поступка, сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила Александар Милашиновић