Навигација

Академик проф. др Драгољуб Мирјанић (1992-2006)

Рођен је 1954. године у Романовцима, општина Градишка. Дипломски студиј завршио је 1977. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Магистарски рад под насловом „Утицај фонона на кристалооптичке феномене“ одбранио је 1981. године на Свеучилишту у Загребу. Докторску дисертацију под насловом: „Анализа диелектричних особина молекуларних кристала и фероелектрика“ одбранио је 1983. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Изабран је у звање доцента 1983. године, у звање ванредног професора 1987. године, а у звање редовног професора Технолошког факултета у Бањој Луци 1991. године. Изборна дисциплина: Физика (општа) и Биофизика. Ректор Универзитета у периоду 1992-2006. године.