Навигација

Доценти

# Име Презиме Организациона јединица Ужа научна/умјетничка област
1 др Томо Беновић Рударски факултет Површинска експлоатација минералних сировина
2 др Стево Боројевић Машински факултет Производно машинство
3 др Валентина Веселиновић Медицински факултет Стоматолошка протетика
4 др Саша Вујновић Медицински факултет Радиологија
5 др Горан Вучић Технолошки факултет Управљање и контрола квалитета хране и пића
6 др Сања Гњато Медицински факултет Стоматолошка протетика
7 др Страхиња Димитријевић Филозофски факултет Општа психологија
8 др Александра Доминовић Ковачевић Медицински факултет Неурологија
9 др Александра Ђери Медицински факултет Болести зуба
10 др Маја Ђилас Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Архитектура унутрашњих простора и дизајн
11 др Срђан Керен Шумарски факултет Гајење шума
12 др Наташа Кнежевић Медицински факултет Болести зуба
13 др Славиша Крунић Електротехнички факултет Електроенергетика
14 др Синиша Лакић Филозофски факултет Методологија у психологији
15 др Тихомир Латиновић Електротехнички факултет Рачунарске науке
16 др Душанка Лекић Природно-математички факултет Теоријска физика
17 др Сања Љубишић Филолошки факултет Класична филологија
18 др Тања Максимовић Природно-математички факултет Физиологија биљака
19 др Дане Марчета Шумарски факултет Коришћење шумских ресурса
20 др Душан Милеуснић Медицински факултет Онкологија и радиотерапија
21 др Тања Мишлицки Томић Природно-математички факултет Регионална географија
22 др Весна Мрдаљ Пољопривредни факултет Економика пољопривреде и рурални развој
23 др Драган Николић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент
24 мр Лидија Пајић Академија умјетности Глума
25 др Сњежана Петровић Тепић Медицински факултет Педијатрија
26 др Тамара Прибишев Белеслин  Филозофски факултет Општа педагогија
27 др Андреа Пухалић Факултет политичких наука Теорија и методологија социјалног рада
28 др Војо Радић Пољопривредни факултет Гентика и оплемењивање пољопривредних биљака
29 др Ђорђе Раковић Правни факултет Грађанско право и грађанско процесно право
30 др Матеј Савић Правни факултет Међународно право
31 др Александра Салапура Дугоњић Медицински факултет Патологија
32 Жељко Секулић Факултет физичког васпитања и спорта Кинезиологија у спорту
33 др Игор Симановић Филолошки факултет Опште студије књижевности
34 др Владе Симовић Факултет политичких наука Политичка теорија
35 др Дијана Симоновић Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Урбанизам и просторно плнирање
36 Игор Сладојевић Медицински факултет Анатомија
37 др Далиборка Тадић Медицински факултет Неурологија
38 др Маја Травар Медицински факултет Медицинска микробиологија
39 др Наташа Тртић Медицински факултет Пародонтологија и орална медицина
40 др Александра Фигурек Пољопривредни факултет Економика пољопривреде и рурални развој
41 Саша Хајдуковић Академија умјетности Филмска и телевизијска режија
42 др Бранка Чанчаревић Ђајић Медицински факултет Гинекологија и опстетриција
43 др Жељка Шајин Филозофски факултет

Општа историја

44 др Јелена Шајиновић Новаковић Филолошки факултет

Специфични језици - српски језик