Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Кукрић Факултет физичког васпитања и спорта Колективни спортови PDF
2. Александра Шмитран Медицински факултет Микробиологија са имунологијом PDF
3. Александар Савановић Правни факултет Правне и политичке теорије PDF
4. Александра Василић Природно-математички факултет Вјероватноћа и статистика PDF
5. Аранђел Смиљанић Филозофски факултет Српска и јужнословенска историја средњег вијека I и Српска и јужнословенска историја средњег вијека II PDF
6. Биљана Сукара Ћелић Природно-математички факултет Алгебра PDF
7. Бојан Гузина Факултет физичког васпитања и спорта Спортски тренинг PDF
8. Бојан Обрадовић Медицински факултет Максифацијална хирургија PDF
9. Боро Кузмић Медицински факултет Интерна медицина PDF
10. Бране Микановић Филозофски факултет Педагогија I PDF
11. Бране Злокапа Шумарски факултет Уређивање шума PDF
12. Бранислав Гашић Медицински факултет Интерна медицина PDF
13. Бранко Блануша Електротехнички факултет Енергетска електроника PDF
14. Дарко Томаш Економски факултет Ревизија PDF
15. Дијана Јелић Медицински факултет Физичка хемија и инструменталне методе PDF
16. Дијана Новковић Пољопривредни факултет Неорганска хемија PDF
17. Дијана Новковић Пољопривредни факултет Органска хемија PDF
18 Ђорђе Војиновић Технолошки факултет Технолошке операције и Основи теорије хемијских реактора PDF
19. Ђорђе Вуковић Филозофски факултет Новинарство PDF
20. Добрила Родић Медицински факултет Интерна медицина PDF
21. Драгана Благојевић Природно-математички факултет Аналитичка хемија PDF
22. Драгица Драгановић Медицински факултет Гинекологија PDF
23. Душан Јаничић Медицински факултет Хирургија PDF
24. Душанка Марчетић Природно-математички факултет Теоријска физика PDF
25. Душица Пешевић Природно-математички факултет Географске основе заштите животне средине PDF
26. Горан Јањић Машински факултет Индустријски менаџмент и Управљање квалитетом производа PDF
27. Гордана Гардашевић Електротехнички факултет Телекомуникације PDF
28. Игор Крчмар Електротехнички факултет Системи аутоматског управљања и Синтеза система аутоматског управљања PDF
29. Игор Крнетић Филозофски факултет Психотерапија и савјетовање PDF
30. Ирена Медар Природно-математички факултет Основи етнологије и Национална етнологија PDF
31. Косана Станетић Медицински факултет Породична медицина PDF
32. Љиља Шикман Технолошки факултет Информационе технологије (Информациони системи) PDF
33. Миленко Живковић Природно-математички факултет Регионална географија свијета 1 PDF
34. Мирко Шатара Медицински факултет Хирургија PDF
35. Мирослав Божић Медицински факултет Гинекологија PDF
36. Нада Бањац Медицински факултет Ургентна медицина PDF
37. Нина Јањић Природно-математички факултет Анатомија и морфологија биљака и Методика наставе биологије PDF
38. Оливера Илић Медицински факултет Дјечија и превентивна стоматологија PDF
39. Оља Ђорђић Природно-математички факултет Нуклеарна физика PDF
40. Озрен Кордић Медицински факултет Хирургија PDF
41. Петар Међедовић Електротехнички факултет Радиокомуникације PDF
42. Радана Лукајић Филозофски факултет Француска књижевност PDF
43. Раденко Јотановић Правни факултет Грађанско право и Грађанско процесно право PDF
44. Раденко Вишњић Архитектонско-грађевински факултет Геодетски премјер 1 и Геодетски премјер 2 PDF
45. Радмила Мацура Страјин Природно-математички факултет Индустријска хемија PDF
46. Сања Крнетић Природно-математички факултет Физичка хемија PDF
47. Сањин Богдан Економски факултет Корпоративно извјештавање PDF
48. Саша Јовановић Факултет физичког васпитања и спорта Индивидуални спортови PDF
49. Саша Зељковић Природно-математички факултет Општа и неорганска хемија PDF
50. Славица Тутњевић Филозофски факултет Развојна психологија PDF
51. Славко Шајић Електротехнички факултет Радиокомуникације PDF
52. Сретенка Лукајић Пољопривредни факултет Мелиорација земљишта PDF
53. Сузана Савић Медицински факултет Породична медицина PDF
54. Свјетлана Лолић Природно-математички факултет Микробиологија PDF
55. Тамара Ковачевић Медицински факултет Интерна медицина PDF
56. Тања Максимовић Природно-математички факултет Физиологија биљака PDF
57. Верица Петровић Медицински факултет Породична медицина PDF
58. Винко Бабић Машински факултет Парни котлови PDF
59. Владимир Папић Медицински факултет Хирургија PDF
60. Властимир Влатковић Медицински факултет Интерна медицина PDF
61. Здрава Стојановић Правни факултет Историја државе и права српског народа и Општа историја дражаве и права PDF
62. Здравко Кордић Електротехнички факултет Софтверско инжињерство и Основи програмирања PDF
63. Златан Стојановић Медицински факултет Анатомија PDF
64. Зора Леви Технолошки факултет Општа и неорганска хемија PDF
65. Зоран Борић Медицински факултет Гинекологија PDF
66. Зорица Никитовић Филозофски факултет Старословенски језик и Упоредна граматика словенских језика PDF
67. Звјездана Сандић Природно-математички факултет Хемија вода и отпадних вода PDF