Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Филип Турчиновић Правни факултет Међународно јавно право PDF
2. Милорад Божић Електротехнички факултет Системи аутоматског управљања и Синтеза система аутоматског управљања PDF
3. Мирослав Бобрек Машински факултет Организација производње и Индустријски менаџмент PDF
4. Нада Шуматић Шумарски факултет Ботаника PDF
5. Остоја Ђукић Филозофски факултет Етика PDF
6. Петар Павловић Факултет физичког васпитања и спорта Историја спорта PDF
7. Ратко Ковачевић Правни факултет Правна медицина PDF
8. Здравко Злокапа Правни факултет Политички системи PDF