Навигација

проф. др Драгојла Голуб
ванредни професор

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
051/436-732
Катедре
 • Природно-математички факултет - Катедра за екологију
 • Природно-математички факултет - Катедра за зоологију, еволуцију и генетику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Зоологијаванредни професор 29. септембар 2022.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије првог циклуса
ЕКО-ПВ1Екологија
ЕКОФЗФЕкологија

Пољопривредни факултет

Академске студије другог циклуса
МК:ДИ-02Животињски генетички ресурси
МК:ДИ-03Акватични генетички ресурси

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц12ЕЕЖ002Зооценологија
2Ц12ЕЕЖ006Екологија и систематика одабраног таксона - Кичмењака
2Ц13БСЖ004Упоредна анатомија одабране класе
2Ц13БСЖ005Фауна Босне и Херцеговине
2Ц13БСЖ007Систематика одабраног таксона - Vertebrata
2Ц21ЕМЖСМониторинг животне средине
2Ц21ЕТУЗЖСТрендови научних истраживања у одабраној области заштите животне средине
М18МНБ:ИПНИсторија природних наука
Академске студије првог циклуса
1Ц07БОС806Зоологија хордата I
1Ц07БОС807Зоологија хордата II
1Ц07ЕОС265Правни аспекти заштите животне средине
1Ц07ЕОС637Екомониторинг и биоиндикатори
1Ц09БОС228Екологија животиња са зоогеографијом
1Ц09БОС246Биоиндикатори и мониторинг систем
1Ц13БНС1062Зоолошки практикум
1Ц13БНС1066Биоиндикатори и мониторинг систем
1Ц13БНС138Антропологија
1Ц13БОС228Екологија животиња са зоогеографијом
1Ц13ЕОС265Правни аспекти заштите животне средине
1Ц13ЕОС625Екологија и разноврсност хордата
1Ц13ЕОС637Екомониторинг и биоиндикатори

Библиографија

Радови у часописима

  Biological Indicators of Water Quality of Drenova Reservoir (Bosnia and Herzegovina)

  DOIhttps://doi.org/10.1134/S1995082923040077
  ЧасописInland Water Biology
  Година2023
  АуториDragojla Golub, Дејан Дмитровић, Svjetlana Lolić, Goran Šukalo, Radoslav Dekić и Radislav Tošić
  Волумен16
  Број3
  Страна од1
  Страна до10
  Веб адресаhttps://link.springer.com/article/10.1134/S1995082923040077

  Prilog poznavanju biološke raznovrsnosti Jezeračke rijeke (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

  DOI10.7251/ASB210202003G
  ЧасописActa Scientifica Balcanica
  Година2021
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Дејан Дмитровић и Biljana Lubarda
  Волумен2
  Број2
  Страна од3
  Страна до17
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/ASBalcanica-2021-22-PDF-3-17-Golub-i-sar..pdf

  GEOMETRIC MORPHOMETRY IN ICHTHYOLOGICAL RESEARCH

  DOIDOI: 10.7251/SKP201102035B
  ЧасописActa Scientifica Balcanica
  Година2021
  АуториAlen Bajric, Amna Sakic, Edina Hajdarevic, Avdul Adrovic, Isat Skenderovic и Драгојла Голуб
  Волумен1
  Број2
  Страна од35
  Страна до46
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/03/skup-1-2-vol-2020-god-35-46.pdf

  ICHTHYOFAUNA OF LOWER PART OF THE VRBANJA RIVER (THE REPUBLIC OF SRPSKA, B&H)

  DOIDOI: 10.7251/SKP201101061C
  ЧасописActa Scientifica Balcanica
  Година2020
  АуториСвјетлана Цвијић, Драгојла Голуб, Горан Шукало, Радослав Декић, Дeсaнкa Кoстић, Брaнкo Mиљaнoвић и Вeрa Кaнлић
  Волумен1
  Број1
  Страна од61
  Страна до72
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/03/skup-1-1-vol-2020-god-61-72.pdf

  MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CONDITION OF BLEAK ALBURNUS ALBURNUS (TELEOSTEI; CYPRINIDAE) FROM THE BOSNA RIVER

  DOI10.7251/SKPEN191001016G
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб, Maриja Буквa и Радослав Декић
  Волумен10
  Број1
  Страна од16
  Страна до28
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/Golub-el-al.-eng-2019.pdf

  MOРФOЛOШКA ВAРИJAБИЛНOСT И ПOЛНИ ДИMOРФИЗAM ШAРEНOГ ДAЖДEВЊAКA (SALAMANDRA SALAMANDRA) СА ПЛАНИНЕ ОЗРЕН

  DOI10.7251/SKP180902003N
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2018
  АуториКатарина Нешковић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Волумен9
  Број2
  Страна од3
  Страна до15
  Веб адресаhttp://pmf.unibl.org/skup-9-2-2018/

  First record of the weatherfish Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) from the Adriatic Sea catchment area in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEcologica montenegrina
  Година2018
  АуториGoran Šukalo, Dejan Dmitrović и Dragojla Golub
  Волумен18
  Страна од126
  Страна до128
  Веб адресаhttps://biotaxa.org/em/article/view/40408/34418

  Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  МОРФОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИГЕСТИВНПГ ТРАКТА ШКОБАЉА (CHONDROSTOMA NASUS) ИЗ РИЈЕКА ВРБАСА И УНЕ

  DOI10.7251/SKP170802027G
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2017
  АуториДрагојла Голуб, Марија Буква и Горан Шукало
  Волумен8
  Број2
  Страна од27
  Страна до35
  Веб адресаhttp://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/01/skup_8_2.pdf

  Морфометрија дигестивног тракта неких ципринидних врста риба из ријеке Саве

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2017
  АуториДрагојла Голуб, Горан Шукало и Maja Ранитовић
  Волумен8
  Број1
  Страна од67
  Страна до74

  Condition factor and organosomatic indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Wal.) from different broodstock

  DOI10.2298/BAH1602229D
  ЧасописBiotechnology in Animal Husbandry
  Година2016
  АуториRadoslav Dekić, Небојша Савић, Maja Manojlović, Dragojla Golub и Jerko Pavličević
  Волумен32
  Број2
  Страна од229
  Страна до237
  Веб адресаhttp://istocar.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/07/BNT-2-za-sajt.pdf

  Morphometric and Physiological Characteristics of Brown Trout (Salmo trutta) from the Ponor River

  DOI10.7251/AGREN1603233D
  ЧасописAgro-knowledge Journal
  Година2016
  АуториRadoslav Dekić, Маја Манојловић, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić и Dragojla Golub
  Волумен17
  Број3
  Страна од233
  Страна до242

  Novel, non-invasive method for distinguishing the individuals of the fire salamander (Salamandra salamandra) in capture-mark-recapture studies

  DOIhttps://doi.org/10.13128/Acta_Herpetol-12065
  ЧасописACTA HERPETOLOGICA
  Година2013
  АуториGoran Šukalo, Sonja Đorđević, Dragojla Golub, Dejan Dmitrović и Ljiljana Tomović
  Волумен8
  Број1
  Страна од41
  Страна до45
  Веб адресаhttps://oaj.fupress.net/index.php/ah/article/view/1677

  Морфометријски и меристички карактери америчког сомића Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) на подручју мочварног екосистема Бардача

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2013
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало, Дејан Дмитровић, Свјетлана Цвијић и Милијан Шукало
  Волумен5
  Број1
  Страна од32
  Страна до37
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup51.pdf

  Птице гњездарице парковских површина у Бањалуци

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2013
  АуториЈовица Сјеничић, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Никола Стевановић
  Волумен5
  Број1
  Страна од38
  Страна до46
  Веб адресаhttp://pmf.unibl.org/skup/

  Састав врста и бројност чапљи (Ardeidae) на барама Велика Тишина и Одмут код Шамца

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2013
  АуториЈовица Сјеничић, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Бранимир Шаркановић
  Волумен5
  Број1
  Страна од47
  Страна до54

  Ichthyofauna of the wetland ecosystem in the Bardača area (Bosnia and Herzegovina)

  ЧасописRibarstvo
  Година2008
  АуториДрагојла Голуб, Angelo Tursi, Roberto Carlucci и Радослав Декић
  Волумен66
  Број3
  Страна од89
  Страна до103

  Morphologic variations in the kidney of the carp (Cyprinus carpio L., 1875) from the Saničani fishpond – Prijedor

  ЧасописActa biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Година2003
  АуториДраган Микавица и Драгојла Голуб
  Волумен35
  Број1
  Страна од23
  Страна до32

  Rezultati proizvodnje dužičaste pastrmke (Oncorhynus mykiss Wall.) u kavezima u HA Bočac-Banja Luka

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година2002
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић, Божо Важић и Драгојла Голуб
  Волумен51
  Број3-4
  Страна од401
  Страна до404

Радови са скупова

  Fizičko-hemijski i biološki parametri u ocjeni kvaliteta vode rijeke Sane (Republika Srpska, BiH)

  Научни скупVODA 2020
  Публикација49. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda
  Година2020
  АуториRadoslav Dekić, Dragojla Golub, Svjetlana Lolić, Маја Манојловић и Jovana Paspalj
  Страна од95
  Страна до106

  Kvalitet vode nekih pritoka rijeke Drine u Republici Srpskoj (BiH): Mikrobiološka i ihtiološka istraživanja

  Научни скупVODA
  Година2019
  АуториSvjetlana Lolić, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Maja Manojlović и Јована Паспаљ
  Страна од205
  Страна до214

  Kvalitet vode nekih pritoka rijeke Drine u Republici Srpskoj (BiH): mikrobiološka i ihtiološka istraživanja

  Научни скупVODA 2019
  ПубликацијаSrpsko društvo za zaštitu voda, 48. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda, VODA 2019
  Година2019
  АуториSvjetlana Lolić, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Маја Манојловић и Jovana Paspalj
  Страна од205
  Страна до214

  State and recommendations for the sustainable use of animal genetic resources as a component of agrobiodiversity in Republic of Srpska

  Научни скупNature in Southern and Eastern Europe – Diversity, State and Governance, NISEE
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториДрагојла Голуб, Гордана Ђурић, Јелена Никитовић и Zoran Maletić
  Страна од35

  Ihtiofauna rijeke Jablanice (Republika Srpska, BiH) kao indikator kvaliteta vode

  Научни скупVODA 2018, 47. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2018
  АуториДрагојла Голуб, Радослав Декић и Горан Шукало
  Страна од195
  Страна до202

  Биолошки елементи квалитета воде вјештачке хидроакумулације Дренова (Република Српска, БиХ)

  Научни скупДруги конгрес биолога Србије
  ПубликацијаКњига сaжeтaкa
  Година2018
  АуториDragojla Golub, Свјетлана Лолић, Dejan Dmitrović, Goran Šukalo и Radoslav Dekić
  Страна од100
  Веб адресаhttps://www.serbiosoc.org.rs/

  Ichthyofaunal diversity oh the Drinjača catchment area

  Научни скупVII International Symposium of Ecologists of Montenegro, ISEM 7
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2017
  АуториРадослав Декић, Jasna Friščić, Маја Манојловић, Свјетлана Лолић и Драгојла Голуб
  Страна од67
  Веб адресаhttps://www.researchgate.net/publication/320613901_The_Book_of_Abstracts_and_Programme_of_7th_International_Symposium_of_Ecologists_of_Montenegro_4-7_October_2017_Sutomore_Montenegro_ISBN_978-86-908743-7-8

  Distribution of an invasive fish species Pseudorasbora parva (Telostei: Cyprinidae) in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупVII International Symposium of Ecologists of Montenegro, ISEM 7
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2017
  АуториAvdul Adrović, Драгојла Голуб и Радослав Декић
  Страна од94
  Веб адресаhttps://www.researchgate.net/publication/320613901_The_Book_of_Abstracts_and_Programme_of_7th_International_Symposium_of_Ecologists_of_Montenegro_4-7_October_2017_Sutomore_Montenegro_ISBN_978-86-908743-7-8

  Zajednice riba kao indikator kvaliteta vode sliva rijeke Ukrine (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

  Ichthyofaunal diversity of the Drinjača catchment area

  Научни скупISEM7
  ПубликацијаThe Proceedings of 7th International Symposium of Ecologists
  Година2017
  АуториRadoslav Dekić, Jasna Friščić, Маја Манојловић, Svjetlana Lolić и Dragojla Golub
  Страна од77
  Страна до81
  Веб адресаhttp://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18294/objava_8/fajlovi/Dekic_etal_p.77_81

  Otpadne vode Banjalučke pivare - karakteristike i uticaj na rijeku Vrbas

  Научни скуп45. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda VODA 2016
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториDragojla Golub, Svjetlana Cvijić, Tijana Grujičić, Svjetlana Lolić и Radoslav Dekić
  Страна од481
  Страна до486

  Ihtiofauna vodotoka Švrakava kao indikator kvaliteta vode

  Научни скупOsmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториDragojla Golub, Tatjana Đekić, Radoslav Dekić, Goran Šukalo и Svjetlana Cvijić
  Страна од152
  Страна до156

  Морфолошке карактеристике Cobitis elongatoides и Sabanejewia balcanica (Cobitidae) из ријеке Сутурлије

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607139G
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториДрагојла Голуб, Жељана Марић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић и Радослав Декић
  Страна од139
  Страна до148

  Морфолошке карактеристике рибарице (Natrix tesselata) из ријеке Врбас на ужем подручју града Бања Лука

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607179R
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториДајана Радујковић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Страна од179
  Страна до192

  Морфолошка варијабилност и полни диморфизам шареног даждевњака (Salamandra salamandra) из околине Теслића

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  DOI10.7251/SKP1607165D
  ПубликацијаСКУП 7 (2) Зборник радова
  Година2016
  АуториСелена Ђурић, Горан Шукало и Драгојла Голуб
  Страна од165
  Страна до177

  Morphometric and physiological characteristics of brown trout (Salmo trutta) from river Ponor.

  Научни скупAgroRes 2016
  Публикација5th International Symposium on Agricultural Sciences, Book of Abstracts
  Година2016
  АуториRadoslav Dekić, Маја Манојловић, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić и Dragojla Golub
  Страна од189
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/06/Book_of_Abstracts_AGRORES_2016.pdf

  Pregled stanja autohtonih animalnih genetičkih resursa Bosne i Hercegovine

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториМаја Петковић и Драгојла Голуб
  Страна од175
  Страна до176

  Populaciona istraživanja šarenog daždevnjaka (Salamandra salamandra) na području Banja Luke

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториГоран Шукало, Сања Малиџа, Драгојла Голуб, Дејан Дмитровић, Соња Ђорђевић и Љиљана Томовић
  Страна од161
  Страна до162

  Morphological and population characteristics of Fire salamander (Salamandra salamandra) from Banja Luka area (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

  Научни скупVI International Symposium of Ecologists of Montenegro
  ПубликацијаThe Book of Abstracts and Programme
  Година2015
  АуториMilana Abazović, Горан Шукало, Дејан Дмитровић и Драгојла Голуб
  Страна од54

  Kарактеристике станишта требињске гаовице Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882)

  Научни скуп44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda: VODA 2015
  ПубликацијаZbornik konferencije
  Година2015
  АуториСвјетлана Лолић, Радослав Декић, Aлександар Иванц, Маја Манојловић, Живојин Ерић, Нина Јањић и Драгојла Голуб
  Страна од225
  Страна до230

  Tretman otpadnih materija iz fabrike "Livar Jelšingrad" livnica čelika a.d. Banja Luka

  Научни скупTreći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5.juni - Svjetski dan zaštite okoliša"
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Свјетлана Цвијић и Nemanja Bukva

  Otpadne vode Vitaminka a.d. Banjaluka - karakteristike i uticaj na rijeku Vrbas

  Научни скупSedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2015
  АуториDragojla Golub, Marija Bukva и Svjetlana Cvijić
  Страна од206
  Страна до212

  Upravljanje medicinskim otpadom na području Republike Srpske

  Научни скупSedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2015
  АуториDragojla Golub, Branka Kecman и Svjetlana Cvijić
  Страна од199
  Страна до205

  Физичко-хемијски и биолошки параметри у оцјени квалитета воде посебног резервата природе Громижељ код Бијељине

  Научни скуп43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2014
  АуториДрагојла Голуб, Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Славен Филиповић, Биљана Лубарда, Биљана Кукавица, Свјетлана Цвијић и Мирела Бороја
  Страна од211
  Страна до220

  Sastav ihtiofaune vještačke akumulacije Sređani (Lijevče polje) kao indikator kvaliteta vode

  Научни скуп42.konferencija o aktuelnim problemina korišćenja i zaštite voda VODA 2013
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić и Đorđe Živković
  Страна од181
  Страна до186

  Sastav i prečišćavanje otpadnih voda iz Vitaminka a.d. Banjaluka

  Научни скуп41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2012
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториDragojla Golub, Svjetlana Lolić, Snježana Matanović и Svjetlana Cvijić
  Страна од343
  Страна до348

  Diverzitet faune riba nekih pritoka rijeke Vrbas u indikaciji kvaliteta vode

  Научни скуп41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2012
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Goran Šukalo, Svjetlana Cvijić и Svjetlana Lolić
  Страна од97
  Страна до103

  Air quality in the city of Banja Luka during year 2009

  Научни скупThe first International Congress of Ecologists-Ecological Spectrum 2012
  ПубликацијаConference proceedings
  Година2012
  АуториDragojla Golub, Maja Petković, Siniša Cukut и Svjetlana Cvijić
  Страна од1329
  Страна до1340

  Морфолошке и меристичке карактеристике бубрега домаће свиње

  Научни скуп II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаСКУП 4 Зборник радова
  Година2011
  АуториДрагојла Голуб, Драган Микавица, Горан Шукало и Марина Ташков
  Страна од43
  Страна до52

  Друмски саобраћај као извор загађења ваздуха на подручју града Бањалука

  Научни скупČetvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2011
  АуториДрагојла Голуб, Адријана Бабић, Свјетлана Цвијић и Синиша Цукут
  Страна од324
  Страна до328

  Морфолошке и морфометријске карактеристике шкрга код двије ципринидне врсте риба, бабушке (Carassius auratus gibelio) и шарана (Cyprinus carpio)

  Научни скупII Симпозијум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Сузана Јовановић
  Страна од29
  Страна до30

  Дистрибуција и однос полова сребрног караша (Carassius auratus gibelio) у ријекама Матури и Брзаји

  Научни скупI Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториДрагојла Голуб
  Страна од98
  Страна до99

  Диверзитет ихтиофауне вјештачке акумулације Сређани (Ламинци)

  Научни скупI Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториЂорђе Живковић, Драгојла Голуб и Радослав Декић
  Страна од102
  Страна до103

  Популација америчког сомића (Ameiurus nebulosus) у ријекама Матури и Брзаји (Бардача)

  Научни скупI Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториДрагојла Голуб

  Fizičko-hemijski aspekti u ocjeni kvaliteta vode nekih pritoka rijeke Vrbas na području Banjaluke

  Научни скуп39. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2010
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2010
  АуториДрагојла Голуб, Свјетлана Лолић, Радослав Декић и Aлександар Иванц
  Страна од103
  Страна до108

  Fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza rijeke Mušnice i Suškog potoka kao parametri kvaliteta vode

  Научни скуп39. konferencija o aktuelnim problemina korišćenja i zaštite vode VODA 2010
  ПубликацијаZbornika radova
  Година2010
  АуториСвјетлана Лолић, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Милан Матавуљ и Aлександар Иванц
  Страна од97
  Страна до102

  Физичко-хемијски аспекти у оцјени квалитета воде неких притока ријеке Врбас на подручју Бањалуке

  Научни скупЗборник радова 39. конференције о коришћењу и заштити вода, ВОДА 2010
  Година2010
  АуториDragojla Golub, Свјетлана Лолић, Radoslav Dekić и Александар Иванц

  Ендемичне врсте и подврсте животиња значајне за чување биотичког диверзитета Републике Српске

  Научни скупЗаштита и здравље на раду и заштита животне средине
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2009
  АуториБоро Павловић, Невенка Павловић, Стојко Видовић, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Славен Филиповић, Смиљана Параш, Радојка Пајчин, Горан Шукало и Дејан Дмитровић
  Страна од501
  Страна до517

  Sastav ihtiofaune močvarnog područja Bardača (BiH) kao indikator kvaliteta vode

  Научни скуп38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2009
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2009
  АуториДрагојла Голуб, Свјетлана Лолић, Радослав Декић и Свјетлана Цвијић
  Страна од111
  Страна до116

  Kvalitet vode vojnog jezera na Manjači na osnovu mikrobioloških parametera

  Научни скуп38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenje i zaštite voda VODA 2009
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2009
  АуториСвјетлана Лолић, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Тања Максимовић и Милан Матавуљ
  Страна од117
  Страна до122

  Утврђивање квалитета воде за рекреацију и сапробиолошка анализа воде језера на Мањачи

  Научни скупЗаштита и здравље на раду и заштита животне средине
  ПубликацијаЗборника радова
  Година2009
  АуториСвјетлана Лолић, Тања Максимовић, Радослав Декић, Драгојла Голуб и Милан Матавуљ
  Страна од315
  Страна до321

  Normal hematological values cultured grayling

  Научни скуп4. International Conference “Fishery” Faculty of Agriculture
  ПубликацијаConference proceedings
  Година2009
  АуториРадослав Декић, Aleksandar Ivanc, Azra Bakrač-Bećiraj, Jelena Bošković, Свјетлана Лолић и Драгојла Голуб
  Страна од358
  Страна до364
  Веб адресаhttp://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/1076

  Kemijski sastav mesa lipljena iz ribnjaka i otvorenih voda

  Научни скупUzgoj slatkovodne ribe i ribarstvo u otvorenim vodama, stanje i perspektive, 3. savjetovanje o slatkovodnom ribarstvu Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2009
  АуториAzra Bakrač-Bećiraj, Aleksandar Ivanc, Радослав Декић, Jelena Bošković и Драгојла Голуб
  Страна од47
  Страна до54

  Квалитет воде и морфолошке, меристичке и хематолошке карактеритике клена (Leuciscus cephalus)

  Научни скупI Симпозијум биолога Републике Српске (СКУП 2)
  ПубликацијаЗброник радова
  Година2008
  АуториСвјетлана Лолић, Радослав Декић, Драгојла Голуб и Александар Иванц
  Страна од231
  Страна до244

  Искориштавање водних ресурса за гајење рибе

  Научни скупXIII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, правци развоја пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2008
  АуториДраган Микавица, Ђорђе Косорић, Миленко Радевић, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од57

  Ichthyofauna of the wetland ecosystem in the Bardacha area (Bosnia and Herzegovina)

  Научни скупXII European Congress of Ichthyology
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2007
  АуториДрагојла Голуб, Angelo Tursi, Roberto Carlucci и Радослав Декић
  Страна од176

  Стање и мјере унапређења рибарства у Републици Српској

  Научни скупXII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2007
  АуториДраган Микавица, Ђорђе Косорић, Миленко Радевић, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од28

  Rezultati ihtiološkog istraživanja rijeke Save u Bosni i Hercegovini od ušća Une do ušća Vrbasa

  Научни скупGospodarenje ribljim resursima u ribolovnim područjima Drava-Dunav i Dava
  ПубликацијаZbornik priopćenja
  Година2006
  АуториДраган Микавица, Đorđe Kosorić, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од53
  Страна до54

  Морфологија и морфометрија урогениталног тракта шарана (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) као биосистематски карактер врсте

  Научни скупI Симпозијум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2005
  АуториНаташа Николић, Драган Микавица и Драгојла Голуб
  Страна од28

  Карактеристична херпетофауна регије Бања Лука

  Научни скупI Симпозиум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2005
  АуториДрагојла Голуб и Драган Микавица
  Страна од20

  Миграције популације рибе у ријеци Врбас након формирања хидроакумулација Бањалука ниска и Крупа

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Нове технологије и едукација у функцији производње хране
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2003
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од144

  Biotehnologija uzgoja dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wall.) u kavezima na ekološki podesnim lokalitetima hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini

  Научни скупAgrar na pragu trećeg milenijuma
  ПубликацијаSažeci radova za znanstveni skup
  Година2002
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од46
  Страна до47

Остали радови

  Fish Resources and Fisheries in Bosnia and Herzegovina: Overview, Sustainability, and Conservation

  ИздавачSPRINGER
  ISSN/ISBN2542-890X / 978-3-031-36925-4
  DOIdoi.org/10.1007/978-3-031-36926-1
  Година2024
  АуториРадослав Декић, Драгојла Голуб, Belma Kalamujić-Stroli, Azra Bakrač, Subha Avdić, Vera Kanlić, Rifat Škrijelj и Avdul Adrović
  Страна од73
  Страна до111
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-36926-1_3

  ECOBIAS – Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassesment for Western Balkans HEIs, medjunarodni projekat ERASMUS+(saradnik)

  Издавачkoordinator University of Novi Sad
  Година2022
  АуториДрагојла Голуб
  Веб адресаhttps://www.ecobiaserasmus.com/

  Glavni urednik naučnog časopisa »ACTA SCIENTIFICA BALCANICA« (bivši »SKUP«)

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN2831-0055
  Година2022
  АуториДрагојла Голуб

  Izrada studije „Istraživanja ihtiofaune gornjeg dijela toka rijeke Sane

  ИздавачCentar za životnu sredinu (Banja Luka), udruga Dinarica (Mostar), WWF Adria
  Година2020
  АуториДрагојла Голуб и Радослав Декић

  Испитивaњe квaлитeтa вoдa вoдoтoкa у Рeпублици Српскoj у 2020. гoдини (сaрaдник)

  Издавачсуфинансиранo од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
  Година2020
  АуториРадослав Декић, Свјетлана Лолић, Маја Манојловић, Драгојла Голуб и Горан Трбић

  Klašnik

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet
  Година2020
  АуториРадослав Декић, Драгојла Голуб и Dunja Popović
  Страна од1
  Страна до18

  Izrada studije Biodiverzitet gornjeg dijela toka Jezeračke rijeke – lokalitet Luke (Teslić)

  ИздавачUG „Planina“, Teslić (projekat Eko/BiH)
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб, Радослав Декић, Дејан Дмитровић, Биљана Лубарда и Свјетлана Лолић

  Izrada studije Stanje akvatičnih biocenoza kanjona rijeke Prače sa posebnim osvrtom na ihtiofaunu (ekspert za ihtiologiju)

  ИздавачRepublički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб

  Plan upravljanja poplavnim rizikom u slivu rijeke Vrbas, Aneks 6: Analiza uticaja i zaštite životne sredine-oblast ihtiologije (ekspert za ihtiologiju)

  ИздавачZavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб

  • Испитивaњe квaлитeтa вoдa вoдoтoкa у Рeпублици Српскoj у 2019. гoдини (сaрaдник)

  Издавачсуфинансиранo од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
  Година2019
  АуториРадослав Декић, Свјетлана Лолић, Маја Манојловић, Драгојла Голуб и Горан Трбић

  SIXTH NATIONAL REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA to the Convention on Biological Diversity, nacionalni projekat (vanjski saradnik)

  ИздавачMinistry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina
  Година2019
  АуториSenka Barudanović, Stjepan Matić, Радослав Декић, Mirjana Miličević и Драгојла Голуб

  Distribucija, ekologija i konzervacija zmija na području Istočne Hercegovine, nacionalni projekat (saradnik)

  Издавачsufinansiran od Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб

  Endemične vrste riba Republike Srpske – distribucija, karakteristike staništa i fiziološka istraživanja, nacionalni projekat (saradnik)

  Издавачsufinansiran od Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб

  Studija utvrđivanja diverziteta flore i faune na lokaciji “Vučjak” (Kozara) predviđenoj za proizvodnju tehničkog građevinskog kamena (ekspert za ihtiologiju)

  ИздавачIntegral Inženjering a.d. Banja Luka
  Година2018
  АуториДрагојла Голуб

  Idejno rješenje i glavni projekat razvoja irigacionog sistema voćnjaka u Potkozarju, opština Gradiška (vanjski ekspert za ihtiologiju)

  Година2018
  АуториДрагојла Голуб

  Испитивaњe квaлитeтa вoдa вoдoтoкa у Рeпублици Српскoj у 2018. гoдини (сaрaдник)

  Издавачсуфинансиранo од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
  Година2018
  АуториРадослав Декић, Свјетлана Лолић, Маја Манојловић, Драгојла Голуб и Горан Трбић

  Komparativna istraživanja hematologije autohtonih vrsta riba i kvaliteta vode, nacionalni projekat (saradnik)

  Издавачfinansirano od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske
  Година2018
  АуториДрагојла Голуб

  Medjunarodni projekat (saradnik)

  ИздавачGIZ (German Development Cooperation)
  Година2018
  АуториГордана Ђурић и Драгојла Голуб
  Веб адресаhttps://www.giz.de/en/worldwide/35208.html

  Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2016. години

  Izrada glavnog projekta sanacije i čišćenja akumulacije Drenova u Prnjavoru (vanjski ekspert za ihtiologiju)

  Издавачinvestitor Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
  Година2017
  АуториДрагојла Голуб

  COST akcija (ucesnik)

  ИздавачCOST (European Cooperation in Science and Technology)
  Година2017
  АуториДрагојла Голуб
  Веб адресаhttps://www.cost.eu/actions/FA1304/

  Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2017. години

  Ихтиофауна

  ИздавачЦентар за животну средину
  Година2016
  АуториРадослав Декић и Драгојла Голуб
  Страна од101
  Страна до109

  СКУП

  ИздавачПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISSN/ISBN1840-4820
  Година2015
  АуториДрагојла Голуб

  III Симпозијум биолога и еколога републике Српске

  ИздавачПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2015
  АуториДрагојла Голуб

  Израда Студије изводљивости за изградњу хидроелектране Бабино Село („HPP Babino Selo Feasibility Study“), 2015-2016

  Издавачфинансирано од стране World bank и Електропривреде БиХ
  Година2015
  АуториДрагојла Голуб

  (spoljašnji saradnici), Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovibne (2015-2020)

  ИздавачFederalno ministarstvo okoliša i turizma
  Година2014
  АуториSenka Barudanović, Stjepan Matić, Радослав Декић и Драгојла Голуб

  (spoljašnji saradnici), Peti nacionalni izvještaj prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine

  ИздавачFederalno ministarstvo okoliša i turizma
  Година2014
  АуториSenka Barudanović, Stjepan Matić, Радослав Декић и Драгојла Голуб

  Еколошка истраживања биодиверзитета заштићеног подручја за одрживо коришћење природних ресурса (ЕКОБИО2020), 2014-2015

  Издавачфинансирано од стране Министарства науке и технологије Републике Српске
  Година2014
  АуториДрагојла Голуб

  Support to Bosnia and Herzegovina for the Revision of the National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP BiH) and Development of the Fifth National Report to the UN Convention on Biological Diversity (UNCBD), 2013-2014

  Издавачfinansirano od strane UNEP
  Година2013
  АуториДрагојла Голуб

  Таксономска и географска процјена врста у циљу састављања црвене листе флоре и фауне Републике Српске, 2011-2012

  Издавачфинансирано од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
  Година2011
  АуториДрагојла Голуб

  Утврђивање концентрације олова у хидролошком подручју Мањаче и ријеци Крупи, 2010-2011

  Година2010
  АуториДрагојла Голуб

  Валоризација, потенцијали и очување мочварно-барског екосистема Громижељ код Бијељине, 2010-2011

  Издавачфинансирано од стране Фонда за заштиту животне средине Републике Српске
  Година2010
  АуториДрагојла Голуб

  Процјена састава рибљих популација као индикатор квалитета водотока слива Врбаса на подручју Бањалуке, 2010-2011

  Издавачфинансирано од стране Министарства науке и технологије Републике Српске
  Година2010
  АуториДрагојла Голуб

  Репродуктивне одлике и могућности одржавања генофонда популација ендемичних представника Републике Српске, 2009-2012

  Издавачфинансирано од стране Министарства науке и технологије Републике Српске
  Година2009
  АуториДрагојла Голуб

  Програм за експлоатацију и унапријеђење рибљег фонда на локалитетима-успор хидроакумулације (локалитет Копачи), подручје ушћа Лима и прибранско подручје, 2009-2010

  Издавачфинансирано од стране МХ “ЕРЦ” а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”
  Година2009
  АуториДрагојла Голуб

  Study of some allochtonous fish species from Bardacha tributaries (Bosnia and Herzegovina) with the aim of ensuring their sustainable development

  ИздавачUniversita degli Studi di Bari, Facolta di Scienze Matemathiche, Fisiche e Naturali
  Година2007
  АуториДрагојла Голуб

  „Ихтиофауна“, финални извјештај Ramsar SGF Project No. SGF/05/BA/01 - Restoration and rehabilitation of the Wetland Region Bardača, Bosnia and Herzegovina

  ИздавачПољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2007
  АуториДрагојла Голуб и Небојша Савић
  Страна од51
  Страна до61

  Restoration and Rehabilitation Wetland Region Bardacha, Bosnia and Herzegovina, 2006-2007

  Издавачfinansirano od strane Ramsar Small Grants for Wetland Conservation and Wise Use, SGF 2005
  Година2006
  АуториДрагојла Голуб

  Ихтиофауна Бардаче-рибе и рибњаци

  ИздавачУрбанистички завод Републике Српске
  Година2004
  АуториМиленко Радевић и Драгојла Голуб
  Страна од98
  Страна до103

  Рибњачарство

  ИздавачУрбанистички завод Републике Српске
  Година2004
  АуториДрагојла Голуб
  Страна од134
  Страна до135

  Managment oh freswater fisheries on bordering rivers-pilot study with a holistic approach (Sava, Danube), 2003-2005

  Година2003
  АуториДрагојла Голуб

  LICENCE: Local institutional Capacity Development in Environmental Sensitive Areas (LIFE TCY/BIH/041), 2002-2005

  Издавачfinansirano od strane EU
  Година2002
  АуториДрагојла Голуб

Књиге

  ZOOLOŠKI PRAKTIKUM

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN978-99976-86-00-8
  Година2022
  АуториДрагојла Голуб
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна138

  Тест питања за припрему пријемног испита из биологије

  ИздавачПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-21-79-0
  Година2019
  АуториБиљана Лубарда, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Нина Јањић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Тања Максимовић, Маја Манојловић, Смиљана Параш, Синиша Шкондрић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић, Маја Шибаревић, Тања Пљеваљчић и Биљана Радусин-Сопић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна248

  Биологија за први разред Гимназије

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства Источно Ново Сарајево
  ISBN978-99955-1-301-6
  Година2017
  АуториСмиљана Параш, Свјетлана Лолић, Синиша Шкондрић, Бранка Билбија и Драгојла Голуб
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна288

  EKOLOGIJA za studente učiteljskog studija i predškolskog vaspitanja

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN987-99955-21-51-6
  Година2016
  АуториДрагојла Голуб
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна192

Пројекти

Инвентаризација и екофизиолошка истраживања ендемичних и аутохтоних врста риба у сливу Требишњице

Основни циљ пројекта односи се на наставак истраживања распрострањења одабраних ендемичних врста риба у сливу ријеке Требишњице. Упоредо ће се утврдити и физиолошко стање организма, као и стање животне средине, те указати на евентуално оптерећење водотока. За реализацију основних циљева пројекта потребно је провести истраживања која обухватају:  Утврђивање заступњеносто појединих врста риба у одабраним водотоцима и водним тијелима, њихово распрострањење...

Број пројекта1259102
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Радослав Декић
Пројектни тимДрагана Декић
проф. др Смиљана Параш
Сања Карајлић
Ања Бошњак, ма
проф. др Драгојла Голуб
Јована Граховац, ма
Биљана Радусин-Сопић, ма
Тијана Лукић
проф. др Свјетлана Лолић
Милош Новаковић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.04.2024.
Завршетак пројекта30.04.2025.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана

Циљ пројекта је развој стручног кадра из области еколошког мониторинга и биоиндикација акватичних екосистема кроз развој и имплементацију већег броја LLL (LifeLong Learning) стручних тренинга, као и јачање капацитета и умрежавање високошколских установа у региону Западног Балкана. У склопу пројекта ће бити формирана Академска мрежа и истраживачка платформа за Западни Балкан из области еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода...

Број пројекта1259043
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Свјетлана Лолић
Пројектни тимЈелена Рожић, ма
проф. др Горан Трбић
Бранка Трнинић
проф. др Радослав Декић
Тања Гостић, ма
Сања Карајлић
проф. др Маја Манојловић
проф. др Биљана Лубарда
проф. др Дејан Дмитровић
Сњежана Ратковић
проф. др Рајко Гњато
проф. др Драгојла Голуб
проф. др Тања Максимовић
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.03.2023.
Вриједност пројекта121645.0 БАМ

Набавка електроагрегата за лов рибе

Набавка електроагрегата за лов рибе треба да допринесе и омогући стручном кадру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци који се баве проблематиком ихтиофауне, односно таксономијом, морфологијом, физиологијом, дистрибуцијом, диверзитетом и угроженошћу риба, као и екологијом вода и хидробиологијом...

Број пројекта1259033
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Драгојла Голуб
Пројектни тим
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.04.2019.
Завршетак пројекта03.05.2022.
Вриједност пројекта4465.0 БАМ

ЕНДЕМИЧНЕ ВРСТЕ РИБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ДИСТРИБУЦИЈА, КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА И ФИЗИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

се значајним богатством и разноликошћу врста међу којима посебно мјесто заузимају оне ендемске, од којих многе имају мали ареал распрострањење. Истраживања ендемичних врста риба је од посебног значаја, јер ове врсте представлјају значајан генетички ресурс...

Број пројекта1259022
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Радослав Декић
Пројектни тимСаша Кременовић
Биљана Радусин-Сопић, ма
Субха Дзафић
Марија Буква
Драгана Декић
проф. др Драгојла Голуб
Азра Бакрач
др Предраг Симоновић
проф. др Свјетлана Лолић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.05.2019.
Завршетак пројекта06.07.2023.
Вриједност пројекта10500.0 БАМ

Дистрибуција, екологија и конзервација змија на подручју источне Херцеговине

Подручје источне Херцеговине се одликује највећим диверзитетом змија на територији Републике Српске (13 врста змија), а двије ендемичне врсте: балкански смук (Hierophis gemonensis) и четверопруги смук (Elaphe quatrolineata) су локално најчешће змије овог подручја. Међутим, без обзира на велики диверзитет и локалну бројност змија на овом подручју, подаци о њиховој дистрибуцији су спорадични, док подаци о њиховој морфологији и екологији за ово подручје потпуно изостају...

Број пројекта1259004
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Горан Шукало
Пројектни тимпроф. др Дејан Дмитровић
проф. др Драгојла Голуб
Свјетлана Цвијић, ма
Милош Ковачевић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.03.2019.
Завршетак пројекта30.11.2020.
Вриједност пројекта11595.0 БАМ

Компаративна истраживања хематологије аутохтоних врста риба и квалитета воде

Истраживања у оквиру овог пројекта имају за задатак да установе дистрибуцију, бројност те одабране морфометријске и физиолошке (хематолошке) параметре већег броја аутохтоних и ендемичних врста риба из водотока на подручју Републике Српске. Такође, паралелено са поменутим истраживањима везаним за ихтиофауну вршиће се и анализа квалитета воде одабраних водотока на бази физичко-хемијских и микробиолошких параметара.

Број пројекта0830912
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Радослав Декић
Пројектни тимСања Карајлић
мр Јасна Фришчић
др Александар Иванц
Бранка Билбија, ма
Драгана Декић
проф. др Живојин Ерић
проф. др Свјетлана Лолић
мр Милица Лукач
проф. др Драгојла Голуб
проф. др Нина Јањић
проф. др Маја Манојловић
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.06.2016.
Завршетак пројекта04.09.2020.
Вриједност пројекта10900.0 БАМ