Навигација

Н20-7 - Увод у новинарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивУвод у новинарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-7обавезан23П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Према Правилима студирања првог циклуса студија.Условљеност утврђена правним актима Факултета и Универзитета.
Циљеви изучавања предмета
Основно усмерење предмета јесте изучавање историје развоја новинарства и медија, развоја новинарске професије и новинарских жанрова, те историје развоја медијских формата. У оквиру предмета изучваће се карактеристике светских епоха новинарства и медија и компарирати с националном историјом новинарства и медија.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи да повежу значај појаве писма за развој средстава за комуницирање, као и појаву градова, тржишта, друштвене поделе рада за појаву и развој масовних средстава за комуникаију. Студенти ће моћи да препознају најважније карактеристике из основне типологије развоја светског и националног новинарства. Они ће бити оспособљени да самостално израде приказ најважнијих догађаја у историји новинарства и медија, те да их целисходно анализирају према одговарајућим факторима утврђених у предмету.
Садржај предмета
: Дефинисање новинарства и новинарске професије; Друштвена улога новинарства и новинара; Рана историја новинарства (средства за писање, подлоге за писање, облици комуницирања, рани хроничари, менанти, конципијенти); Појава и развој рукописних новости у новинарству (авизе, газете, конради и корантоси); Настанак и ширење штампе; Гутенберг и вештачко писање; Ширење штампе у 17. веку (Европа, Америка); Појава раних новинских публикација у 18. и 19. веку; Преглед историје националног новинарства; Прве српске новине и њене карактеристике; Штампа у Војводини и Босанксој Крајини; Научно-технолошка открића у историји медија.
Методе извођења наставе
С обзиром на природу предмета, настава се изводи као комбинација теоријске наставе по принципу ex cathedra и непосредног укључивања студената, подстицањем интерактивности у форми самосталног излагања, групне анализе тема, панел дискусија и самосталне израде теме – семинара.
Литература
  1. Бјелица, М./Јевтовић, З. (2006). "Историја новинарства". Београд: Мегатренд универзитет примењних уметности. Gocini, Đ. (2001). "Istorija novinarstva." Beograd: Clio. Tjurou, Dž. (2012). "Mediji danas". Beograd: Clio. Mangel, A. (2005). "Istorija čitanja". Novi Sad: Svetovi. 4.
  2. Štefan Rus Mol i Ana Jugoslava Zagorac K. (2005). "Novinarstvo". Beograd. Clio. Stjuart Prajs, (2011). "Izučavanje medija". Beograd. Clio. Noam Čomski, (2007). "Kontrola medija". Beograd: Rubikon.
  3. Edvard Snouden, (2014). "Dosije Snouden". Beograd: Blic.
Облици провере знања и оцењивање
Присуство у настави: 5 бодова, 5 бодова активност. Колоквијуми : до 20 бодова, сваки. Завршни испит: 50 бодова.
Посебна назнака
Нема посебне назнаке за предмет.