Navigacija

N20-7 - Uvod u novinarstvo

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Uvod u novinarstvo
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N20-7 obavezan 2 3P + 1V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Prema Pravilima studiranja prvog ciklusa studija. Uslovljenost utvrđena pravnim aktima Fakulteta i Univerziteta.
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovno usmerenje predmeta jeste izučavanje istorije razvoja novinarstva i medija, razvoja novinarske profesije i novinarskih žanrova, te istorije razvoja medijskih formata. U okviru predmeta izučvaće se karakteristike svetskih epoha novinarstva i medija i komparirati s nacionalnom istorijom novinarstva i medija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će moći da povežu značaj pojave pisma za razvoj sredstava za komuniciranje, kao i pojavu gradova, tržišta, društvene podele rada za pojavu i razvoj masovnih sredstava za komunikaiju. Studenti će moći da prepoznaju najvažnije karakteristike iz osnovne tipologije razvoja svetskog i nacionalnog novinarstva. Oni će biti osposobljeni da samostalno izrade prikaz najvažnijih događaja u istoriji novinarstva i medija, te da ih celishodno analiziraju prema odgovarajućim faktorima utvrđenih u predmetu.
Sadržaj predmeta
: Definisanje novinarstva i novinarske profesije; Društvena uloga novinarstva i novinara; Rana istorija novinarstva (sredstva za pisanje, podloge za pisanje, oblici komuniciranja, rani hroničari, menanti, koncipijenti); Pojava i razvoj rukopisnih novosti u novinarstvu (avize, gazete, konradi i korantosi); Nastanak i širenje štampe; Gutenberg i veštačko pisanje; Širenje štampe u 17. veku (Evropa, Amerika); Pojava ranih novinskih publikacija u 18. i 19. veku; Pregled istorije nacionalnog novinarstva; Prve srpske novine i njene karakteristike; Štampa u Vojvodini i Bosanksoj Krajini; Naučno-tehnološka otkrića u istoriji medija.
Metode izvođenja nastave
S obzirom na prirodu predmeta, nastava se izvodi kao kombinacija teorijske nastave po principu ex cathedra i neposrednog uključivanja studenata, podsticanjem interaktivnosti u formi samostalnog izlaganja, grupne analize tema, panel diskusija i samostalne izrade teme – seminara.
Literatura
  1. Bjelica, M./Jevtović, Z. (2006). "Istorija novinarstva". Beograd: Megatrend univerzitet primenjnih umetnosti. Gocini, Đ. (2001). "Istorija novinarstva." Beograd: Clio. Tjurou, Dž. (2012). "Mediji danas". Beograd: Clio. Mangel, A. (2005). "Istorija čitanja". Novi Sad: Svetovi. 4.
  2. Štefan Rus Mol i Ana Jugoslava Zagorac K. (2005). "Novinarstvo". Beograd. Clio. Stjuart Prajs, (2011). "Izučavanje medija". Beograd. Clio. Noam Čomski, (2007). "Kontrola medija". Beograd: Rubikon.
  3. Edvard Snouden, (2014). "Dosije Snouden". Beograd: Blic.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Prisustvo u nastavi: 5 bodova, 5 bodova aktivnost. Kolokvijumi : do 20 bodova, svaki. Završni ispit: 50 bodova.
Posebna naznaka
Nema posebne naznake za predmet.