Навигација

МГДСИРПМР - Студијско-истраживачки рад на припреми мастер рада

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивСтудијско-истраживачки рад на припреми мастер рада
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МГДСИРПМРобавезан20П + 4В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за самостални истраживачки рад у сврху рјешавања сложених задатака у области геодезије.
Исходи учења (стечена знања)
Напредно знање, и успјешно рјешавање сложених инжењерских задатака и проблема у геодезији примјеном метода истраживачког рада. Познавање и коришћење рачунарских система и модела. Способност прикупљања, тумачења и обједињавања података, информација и доношење адекватних закључака.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз консултације студента са ментором и провјеру достигнутог нивоа оспособљености у истраживачком раду.
Облици провере знања и оцењивање
--
Посебна назнака
--