Navigacija

MGDSIRPMR - Studijsko-istraživački rad na pripremi master rada

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Studijsko-istraživački rad na pripremi master rada
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MGDSIRPMR obavezan 2 0P + 4V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
-- --
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za samostalni istraživački rad u svrhu rješavanja složenih zadataka u oblasti geodezije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Napredno znanje, i uspješno rješavanje složenih inženjerskih zadataka i problema u geodeziji primjenom metoda istraživačkog rada. Poznavanje i korišćenje računarskih sistema i modela. Sposobnost prikupljanja, tumačenja i objedinjavanja podataka, informacija i donošenje adekvatnih zaključaka.
Sadržaj predmeta
--
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz konsultacije studenta sa mentorom i provjeru dostignutog nivoa osposobljenosti u istraživačkom radu.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
--
Posebna naznaka
--